Waardevolle lessen uit instortingen staalconstructies

Ontwerp- en uitvoeringsfouten in het laswerk van de staalconstructie waren de hoofdoorzaak van zowel de instorting van het dak van het AZ-stadion in Alkmaar als de parkeergarage van de DEKA-markt in Wormerveer.  Een goede, periodieke inspectie van het laswerk had de problematiek mogelijk eerder aan het licht kunnen brengen, waardoor schade wellicht had kunnen worden voorkomen. Maar voorkomen is te allen tijde nog beter dan genezen! Dit waren in het kort de conclusies van de uitgevoerde onderzoeken naar beide casussen.

In de webinar “leren van instortingen” door VNconstructeurs en Bouwen met Staal lichtten de onderzoekers en leden van VNconstructeurs (Erik Middelkoop van Royal HaskoningDHV en Sander van der Vossen van Bureau Hageman) het onderzoek en hun bevindingen uitgebreid toe. Bert van Beek van staalconstructiebedrijf Willems Boven-Leeuwen ging in zijn bijdrage in op de eisen uit EN 1090-2 voor fabricage van staalconstructies. Hij hield een vurig pleidooi om de toepassing van deze norm expliciet contractueel af te spreken, daar in bestekken dan ook niet van af te wijken en handhaving van de afspraken te borgen door het inschakelen van gecertificeerde constructiebedrijven. CE-markering volgens EN1090-1 is volgens Van Beek absoluut onvoldoende.

Ruim 120 deelnemers hadden zich voor deze webinar ingeschreven. Naast de presentaties konden zij luisteren naar een paneldiscussie met een aantal experts vanuit de constructeurswereld, de aannemerij, bouw-en woningtoezicht en de wetenschap en onderwijs. Hierin werd uitgebreid stilgestaan bij de vraag welke cruciale lessen nu uit de besproken gevallen moeten worden geleerd. Zo werd ervoor gepleit dan constructeurs meer verantwoordelijkheid nemen en professionele tegenspraak bieden. Maar ook dat de beroepsgroep meer tijd moet steken in het leren van fouten.  Gespreksleider Sander den Blanken (BAM Infraconsult) faciliteerde deze discussie losjes en vakkundig en had daarbij ruim aandacht voor de vragen van deelnemers aan de webinar. Die waren echter zo talrijk dat hij moest toezeggen dat een deel later beantwoord zal worden. Een prima illustratie van de actualiteit van het onderwerp dus. Op het YouTube-kanaal van VNconstructeurs is in ongeveer 7 minuten een samenvatting van de webinar te zien via deze link:

VNconstructeurs pleit al jaren voor de invoering van een verplichte APK voor risicovolle gebouwen. Het Protocol Beoordeling constructieve veiligheid Stadions Betaald Voetbal, opgesteld door ABT in opdracht van het ministerie van BZK, zien wij als een goede leidraad voor stadioneigenaren en beheerders, om aan zo’n periodieke keuring invulling te geven voor stadions. Daarnaast maakt VNconstructeurs deel uit van de kerncoalitie Veiligheid, die gezamenlijk invulling geven aan de aanbevelingen van de OVV om de constructieve veiligheid beter te borgen. Kernelementen uit deze aanpak zijn het inschakelen van gekwalificeerde constructeurs, een sluitende demarcatie van taken met slechts één verantwoordelijke constructeur in elke fase van het proces, en voldoende inhoudelijke toetsing en controle.

Deel deze pagina

Scroll naar boven