Masterclass Walter Spangenberg

Tijdens de Dag van de Constructeur 2023

Walter Spangenberg was 35 jaar lang in verschillende functies actief bij ABT en Oosterhoff. Naast senior adviseur, directeur en partner was hij vooral constructief ontwerper. Deze expertise zet hij vandaag de dag in bij onderwijsactiviteiten zoals het verzorgen van cursussen, het schrijven van studieboeken en het begeleiden van studenten. Walter Spangenberg ontving in 2022 als eerste de Oeuvreprijs van VNconstructeurs voor zijn werk als constructeur.

Actuele thema’s

Tijdens de Dag van de Constructeur verzorgt Walter Spangenberg in de ochtend een masterclass voor young professionals die lid zijn van YouCon en voor studenten van het Hoger Technisch Instituut (HTI). Centrale vraag tijdens de masterclass is of het wringt om een veilig duurzaam constructief ontwerp te maken? “Ik voeg hier nog samenwerken aan toe en dan komen alle aspecten aan de orde die het thema vormen tijdens de Dag van de Constructeur”, legt Walter Spangenberg uit. “Samenwerken, veiligheid en duurzaamheid zijn zeer actuele thema’s die vandaag de dag en ook in de toekomst een grote rol in de constructeursbranche spelen. In deze masterclass zal ik deze thema’s vanuit een helikopterview behandelen. Ik start met een inleidende presentatie en vervolgens mag iedereen in kleine groepjes praktisch aan

Tijdens de Dag van de Constructeur 2023 geeft Walter Spangenberg een masterclass

“Het beste van twee en soms zelfs drie generaties bij elkaar brengen. Daar ligt wat mij betreft een mooie opgave voor de komende tijd.” – Walter Spangenberg

Fantasiegebouw

Tijdens de inleiding zal Walter Spangenberg hulpmiddelen aanreiken en stilstaan bij kansen, bedreigingen en blokkades als het gaat om constructieve samenwerking, -veiligheid en duurzaamheid. Daarna wordt in groepjes gewerkt aan een constructieve ontwerpopgave. De deelnemers aan de masterclass mogen een fantasiegebouw ontwerpen dat na vijf jaar wordt gedemonteerd en op een andere locatie opnieuw wordt gebouwd. Door het gebouw demontabel te maken wordt ingespeeld op een circulaire losmaakbare manier van bouwen. Maar welke extra duurzaamheid weten de deelnemers verder te bedenken? En hoe gebruiken ze een risicoanalyse om te komen tot een ontwerp waarbij de constructieve veiligheid wordt geborgd. Na deze opdracht presenteert iedere groep hun bevindingen en wordt er afgesloten met een nabespreking onder leiding van Walter Spangenberg.

“Wij vinden het heel gaaf dat de oeuvreprijswinnaar Walter Spangenberg de nieuwe generatie constructeurs komt inspireren en zijn ruime vakkennis met ons wil delen.” – Elgar Slooten, bestuur YouCon

Junior en senior koppelen

“Ik vind het vooral belangrijk dat tijdens de praktische opdracht alles mag”, benadrukt Walter Spangenberg. “Want hierdoor komen de meest innovatieve dingen naar boven. We moeten ons vooral niet te veel beperken door afgebakende kaders. Ik zie nog veel te veel verschillen als het gaat om veiligheid of duurzaamheid. Veiligheid vinden we allemaal heel belangrijk, daar bestaat geen discussie over. Maar hoe geef je invulling aan veiligheid, hoe interpreteer en definieer je het? Hetzelfde geldt voor duurzaamheid. Young professionals kijken hier vaak heel anders tegenaan dan de ervaren senior constructeur. De huidige generatie is veel meer begaan met duurzaamheid dan de senior. Maar het ontbreekt de junior weer aan de brede knowhow van de senior. Daar ligt wat mij betreft een mooie opgave voor de komende tijd. Het beste van twee en soms zelfs drie generaties bij elkaar brengen. Daarnaast spelen de belangen van de opdrachtgever. Hoe krijgen we de ambities op het gebied van veiligheid en duurzaamheid uitgelijnd met de financiële haalbaarheid?”

Wanneer is de masterclass geslaagd voor Walter Spangenberg? “Als ik zelf een congres bezoek en ik neem één iets mee naar huis wat is blijven beklijven en mezelf een aantal vragen stel, dan is het voor mij al succesvol geweest. Hetzelfde streef ik na voor de deelnemers aan de masterclass.”

De masterclass van Walter Spangenberg vindt voorafgaand aan het congres van 10.00 tot 12.00 uur plaats. Verder zal hij tijdens de eerste breakout sessie van het congres (13.45 tot 14.15 uur) een workshop rondom dezelfde titel als de masterclass verzorgen.

Meld je aan

De Dag van de Constructeur, op 1 juni in Kamerik, is een initiatief van VNconstructeurs. Powered by KPE Groep en het Hoger Technisch Instituut. Het is een uitgelezen kans om veel inspiratie en informatie op te doen, gelijkgestemden te ontmoeten en jezelf weer helemaal bij te laten praten in je vakgebied. Voor het aanmelden en alle praktische informatie, ga naar dedagvandeconstructeur.nl.

Deel deze pagina

Meer weten over dit onderwerp?

Scroll naar boven