Netwerk & inhoud centraal

Het nieuwe activiteitenprogramma van VNconstructeurs.
Hoe verkoop ik mijn meerwaarde aan mijn klant, welke invloed hebben de nieuwe Eurocodes op mijn werk, wat zijn de ins en outs van parametrisch ontwerpen? Zomaar een paar vragen die aan de orde kunnen komen in de bijeenkomsten die VNconstructeurs het komende seizoen voor de leden organiseert.

Het streven is om elke maand, met uitzondering van de zomervakantie, in ieder geval één bijeenkomst te organiseren.
In de welbekende Constructeurscafés ontmoet u collega’s en wordt u door sprekers van binnen en buiten de branche bijgepraat en geïnspireerd over marketing, strategie en andere onderwerpen rond ondernemerschap.
Daarnaast gaan we komend seizoen twee tot drie vakinhoudelijke bijeenkomsten organiseren. Soms in de kleine, laagdrempelige setting van een Ronde Tafel Gesprek waarbij ook gasten van buiten aan de discussies kunnen deelnemen. Maar ook een uitgebreider symposium staat op de agenda.
Het is nog ver weg, maar in november 2018 zullen de gevolgen van de nieuwe Eurocodes centraal staan in een bijeenkomst die we samen met NEN en CEN (de Europese normalisatieorganisatie) zullen organiseren.

Ook vanuit het thema Bouwproces zullen twee of drie bijeenkomsten worden georganiseerd. In deze bijeenkomsten zal juist de ontmoeting van de constructeur met zijn klanten en leveranciers centraal staan.

Natuurlijk speelt VNconstructeurs in op de actualiteit en is het programma dan ook nog niet in beton gegoten.
Om goed in te kunnen spelen op uw interesses, is het bestuur voornemens om een aantal kleinschalige informele ontmoetingen op 4 plaatsen in het land te organiseren, waarbij de interactie met u centraal staat. Wat komt u tegen in de markt, waar ligt u wakker van? En waarmee kan VNconstructeurs u ondersteunen?
Het bestuur komt meerdere malen per jaar bij elkaar en maakt graag ruimte om ook uw onderwerpen op de agenda van de vereniging te zetten. Schroom dus niet en mail ons. (de data voor de bestuursvergaderingen staan ook in de voorlopige agenda!)

Klik hier voor de voorlopige agenda en houd voor verdere informatie de website en onze nieuwsbrief Context in de gaten.

Deel deze pagina

Scroll naar boven