Calduran Hoogersmilde gastheer netwerkbijeenkomst noord Nederland

Op 5 oktober 2022 organiseren we samen met Calduran Kalkzandsteen een eerste netwerkbijeenkomst in het noorden van Nederland. De bijeenkomst stond eerder in 2020 gepland, maar is verplaatst door Corona, nu kunnen we elkaar weer fysiek ontmoeten op 5 oktober. De bijeenkomst is vooral bedoeld om vakgenoten uit de regio te ontmoeten en zo ervaringen en kennis met elkaar en ketenpartners uit noord Nederland te delen. De bijeenkomst vindt plaats bij Calduran in Hoogersmilde! 

Met de regionale netwerkbijeenkomsten willen we een bijdrage leveren aan de ontmoeting tussen onze leden onderling, maar vooral ook met ketenpartners. Immers, veilig, duurzaam en mooi bouwen doe je samen. Of je nu constructeur, opdrachtgever, architect, aannemer of leverancier bent; de inzet van gezamenlijke kennis en ervaring is nodig om veilige, duurzame en mooie bouwwerken te maken.

Calduran Kalkzandsteen in Hoogersmilde is gastheer bij deze eerste bijeenkomst en een van de onderwerpen is dan natuurlijk kalkzandsteen. We gaan het met elkaar hebben over ontwerpen en bouwen in de praktijk, constructieve uitdagingen, BIM’men, bestekken, het VNK Staticaprogramma en nog veel over dit veelzijdige materiaal.

Locatie:
Calduran Kalkzandsteen
P.R. Roelfsema Rzn-Weg 24
9423 RA Hoogersmilde

Programma
12.15-13.00:   Inloop met broodjeslunch en soep
13.00-13.05:  Welkom door VNc en gastheer
13.05-13.30:  Korte impressie over de activiteiten van Calduran
13.30-14.00:  Thema’s, actualiteiten en toekomstvisie VNconstructeurs (o.a. constructieve veiligheid, duurzaamheid, digitalisering)
14.00-14.30:  In gesprek over de rol van de constructeur: hoe kunnen constructeur en leverancier elkaar versterken?
14.30-16.00:  Rondleiding door de fabriek
16.00-16.30:   Afsluiting met een drankje en eventuele vervolgafspraken.

Voor wie:
De bijeenkomst is gratis voor leden en inclusief lunch en afsluitend drankje. Er zijn maximaal 20 plaatsen beschikbaar, dus schrijf u snel in! De bijeenkomst gaat in ieder geval door bij 5 of meer deelnemers.

Voor de rondleiding in de fabriek zijn PBM’s noodzakelijk. Heeft u veiligheidsschoenen en/of een helm. Neem deze svp mee.

In de toekomst willen we meer netwerkbijeenkomsten met ketenpartners in het noorden van Nederland organiseren. We willen daarom graag weten wat bij u leeft en met wie u  graag zou willen spreken, zodat we daar passende thema’s op kunnen afstemmen.  Mail naar ln.sruetcurtsnocnvobfsctd@taairaterces en geef uw suggesties door! Ook in andere delen van het land gaan we vanaf 2023 netwerkbijeenkomsten organiseren. Leden uit Oost en Zuid Nederland die hier een actieve rol in willen spelen, zijn van harte welkom en kunnen zich melden via ln.sruetcurtsnocnvobfsctd@taairaterces 

Deel deze pagina

Scroll naar boven