Intreerede Michiel Horikx live te volgen

Op 22 september vanaf 16.00 uur zal Michiel Horikx zijn intreerede houden als lector constructieve veiligheid aan de Hogeschool van Amsterdam. Dit lectoraat is tot stand gekomen op initiatief van de HvA, Bouwen met Staal en de Betonvereniging. De rede zal live worden gestreamd via een openbare link. 

Het lectoraat Constructieve Veiligheid onderzoekt welke duurzame constructiematerialen en productietechnieken kunnen bijdragen aan de bouw van veilige gebouwen en infrastructurele werken als bruggen en kademuren. Het lectoraat maakt het fundamentele onderzoek van technische universiteiten naar duurzame constructiematerialen en productietechnieken praktisch toepasbaar. Lector Michiel Horikx: “Ondanks de enorme technologische vooruitgang lijkt constructieve veiligheid steeds minder een vanzelfsprekendheid. Het is noodzakelijk om de veiligheid van onze gebouwen te blijven borgen. Een fundamenteel begrip van krachtswerking in combinatie met een integrale probleemaanpak, waar we binnen het lectoraat aan werken, biedt deze mogelijkheid.”

Omdat het aantal personen dat bij de lectorale rede aanwezig kan zijn, vanwege Corona-maatregelen beperkt is, zal de rede voor alle geïnteresseerden live worden gestreamd op 22 september, 16.00 uur, via deze LINK.

Na afloop van de lectorale rede zal de decaan van de faculteit op het podium een kort vraaggesprek leiden over constructieve veiligheid. Als experts uit het werkveld zullen aan dit vraaggesprek deelnemen Dick Stoelhorst namens het Kennisportaal Constructieve Veiligheid, en Bob Gieskens, directeur van VNconstructeurs.

!VNconstructeurs feliciteert de heer Horikx met het aanvaarden van dit lectoraat. De aandacht voor constructieve veiligheid is terecht groot. Zowel recente als eerdere voorbeelden van constructief falen maken duidelijk dat verbetering nodig is, zowel t.a.v. de techniek, de organisatie  van het ontwerp- en bouwproces als de gedragscomponent.

Deel deze pagina

Scroll naar boven