Avondbijeenkomst Constructieve Veiligheid in teken van aanbevelingen OvV

Constructieve veiligheid is een veel besproken onderwerp in de huidige praktijk van de constructeur. In oktober 2018 publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid het rapport “Bouwen aan Constructieve Veiligheid”. Het rapport gaat uitgebreid in op de lessen die door alle partijen in de keten kunnen worden geleerd van de parkeergarage Eindhoven en eerdere incidenten.

Een belangrijk thema in het rapport de eenduidige toewijzing van de verantwoordelijkheid voor de constructieve veiligheid gedurende het gehele proces van initiatief tot en met oplevering en gebruik, en de taakverdeling tussen de diverse betrokken constructeurs. De OVV doet dan ook aanbevelingen aan de betrokken partijen om dit goed en eenduidig te regelen. Daarnaast spreekt de OVV alle partijen, maar zeker de constructeur aan op houding en gedrag: dat dient aan te sluiten bij de op papier vastgelegde verantwoordelijkheden en taken.

Constructeurs dienen zich als professionals te gedragen, niet-pluis gevoelens te durven adresseren en kritisch te reflecteren op hun eigen handelen.  Professionele tegenspraak dient te worden georganiseerd én uitgevoerd.
Tijdens de avondbijeenkomst in Nieuwegein op 22 mei a.s. nemen drie sprekers u mee in de verschillende aandachtspunten. Er is daarnaast vooral veel ruimte voor interactie en dialoog.

Het programma
19.00 Erwin Medendorp – Onderzoeksraad voor Veiligheid
licht de visie van de OVV op de problematiek toe, en zal specifiek aandacht geven aan de rol van de constructeur

20.00 André Ubink – Ubink Rijs Advocaten  
belicht de juridische verantwoordelijkheden van partijen in de bouwketen en gaat onder andere in op het organiseren van professionele tegenspraak

20.30 Marko Slich – Büro Güldenpfennig  
is Prüfingenieur en gaat in op de vraag hoe de borging van constructieve veiligheid in Duitsland is geregeld en hoe hij als prüfingenieur professionele tegenspraak levert en wat daarvoor nodig is.

Als vereniging wordt VNconstructeurs door de OVV geadresseerd in een van de aanbevelingen. Samen met onder andere Bouwend Nederland, Het Opdrachtgeversforum en de Governance Code werken we actief aan verbetering. We gaan daarover op deze avond graag met constructeurs, maar ook met andere betrokken partijen, in gesprek.

De avondbijeenkomst sluit aan op de Dag van de Constructeur. U bent dan ook al welkom vanaf 16.30 uur om het Constructeursdebat mee te maken, en de winnaars van de verkiezing Constructeur van het Jaar te feliciteren. Om 18.00 uur start het walking dinner, waarmee de avondbijeenkomst wordt geopend. Om uiterlijk 21.30 wordt de bijeenkomst afgesloten.
Inschrijven kan hier.

Wilt u ook aan het inhoudelijk deel van de Dag van de Constructeur deelnemen (vanaf 12.00 uur)? Klik dan hier voor een interessante combinatiekorting!

Deel deze pagina

Scroll naar boven