Commissie digitalisering in het leven geroepen

Digitalisering in de context:

VNconstructeurs ziet dat digitalisering in de bouw de komende jaren een steeds belangrijker onderdeel zal worden van de dagelijkse praktijk. Zowel in ontwerp als uitvoering zullen constructeurs hier steeds vaker mee te maken krijgen. De grote woningbouwopgave, uitdagingen op klimaat- en energiegebied: ze leiden tot een grotere complexiteit, noodzaak tot versnelling en tot een groteter oriëntatie op prefabricage. Digitalisering is een krachtig hulpmiddel om deze opgaven aan te pakken.

De vereniging wil leden te ondersteunen bij de veranderingen in bedrijfsvoering, ontwerpaanpak, borging van constructieve veiligheid en benodigde competenties die deze digitalisering met zich meebrengt.

Digitalisering voor de constructeur
Computational design, Machine Learning, Parametrisch ontwerpen, file-to-factory… Slechts enkele termen die gaan over het slimmer inzetten van de computer als krachtig hulpmiddel bij het ontwerpen of uitwerken van constructies.  Wat betekent dit voor de constructeur? Welke kansen en bedreigingen zijn er? Waar moet en kan je je op voorbereiden?

Ronde Tafel Gesprek

Als eerste activiteit zal de commissie in het derde kwartaal van 2022 een Ronde Tafelgesprek  organiseren om onder leden input op te halen. Wat speelt er, waarover willen leden meer leren of weten, wat zijn de vraagstukken die spelen onder constructeurs, etc.

Heb jij vragen of onderwerpen die de commissie digitalisering zou kunnen oppakken? Of wil je zelf een bijdrage leveren? Ideeën zijn welkom bij ln.sruetcurtsnocnvobfsctd@taairaterces

Deel deze pagina

Scroll naar boven