Constructieve veiligheid verdient meer!

Werkconferentie op 16 november

Recent is Nederland opnieuw opgeschrikt door enkele incidenten met parkeergarages. Ze trekken veel publicitaire aandacht en roepen vragen op over de kwaliteit van onze gebouwen. Duidelijkheid over de oorzaken laat nog op zich wachten. Wat is er aan de hand? Matig onderwijs, gebrekkig toezicht, werkdruk, Wet van Murphy? 

Aandacht voor constructieve veiligheid is niet nieuw. Zo organiseerden VNconstructeurs en Bouwend Nederland in juli 2017 samen met opdrachtgevers een bijeenkomst over veiligheid bij complexe bouwprojecten. Dit voorjaar nog werd het Kennisportaal Constructieve Veiligheid gelanceerd en verscheen de richtlijn Bouw- en Sloopveiligheid. Kortom, vele partijen in de sector zijn met het onderwerp bezig. De recente incidenten en de reacties daarop van burgers en opdrachtgevers vragen echter om meer: meer aandacht, meer duidelijkheid, meer prioriteit met als doel meer veiligheid.

De veiligheid van onze gebouwde omgeving mag namelijk op geen enkele manier ter discussie staan. Daarover is iedereen het roerend eens.

VNconstructeurs, Bouwend Nederland en Koninklijke NLingenieurs slaan daarom de handen ineen. Wat is er nodig om tot meer duidelijkheid te komen? Tot meer veiligheid? Hoe beslechten we de versnippering in de keten? Hoe zorgen we ervoor dat bestaande kennis daadwerkelijk wordt toegepast, en nieuwe kennis tijdig beschikbaar komt?

De initiatiefnemers starten een constructieve dialoog met betrokken partijen waarbij nadrukkelijk wordt voortgebouwd op wat er is, maar ook wordt gekeken naar wat er nog meer nodig is.

Deze gezamenlijke dialoog trappen we af op 16 november a.s. met de  werkconferentie Constructieve Veiligheid in de bouw verdient meer!

Constructeurs, ingenieurs, aannemers, opdrachtgevers, toezichthouders en onderzoekers zijn uitgenodigd samen de speerpunten voor een gezamenlijke actie-agenda te formuleren. Deze actieagenda moet leiden tot een stappenplan met concrete verbeteringen.

Na een plenaire aftrap gaan de aanwezigen aan de slag met in ieder geval drie gesprekthema’s die worden ingeleid door verschillende sleutelfiguren binnen de wereld van constructieve veiligheid:

  • Verantwoordelijkheden en taken met Roger Mol van het Rijksvastgoedbedrijf;
  • Onderzoek en normalisatie voor innovatie met Arthur de Backker van Heijmans;
  • Kwaliteitsborging, toetsing en toezicht met Jan Vambersky, emeritus hoogleraar TU Delft.

Alfons van Marrewijk, hoogleraar bedrijfsantropologie aan de VU Amsterdam, zal met zijn team de dialoogbijeenkomst faciliteren. Hun expertise op het gebied van verandertrajecten staat garant voor een deskundige en resultaatgerichte aanpak.

Constructieve veiligheid in de bouw verdient dit, nu meer dan ooit. Laten we hier samen werk van maken!

Deel deze pagina

Scroll naar boven