Norm over bestaande betonbouw ter commentaar gepubliceerd

Het normontwerp NEN 8702 ‘Bestaande betonbouw’ is gepubliceerd. Commentaar van u als belanghebbende wordt bijzonder op prijs gesteld daar het een compleet nieuwe norm betreft.  De commentaarperiode loopt tot 1 juni 2018.

Ontwerp NEN 8702 maakt deel uit van de ‘NEN-8700 reeks’ voor ‘Beoordeling van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeur’. Op basis van de werkelijke toestand van de betonconstructie kunt u aan de hand van deze norm een voorspelling over de duurzame constructieve veiligheid doen.

Uitgaande van een beoordeling volgens de ‘NEN-EN 1992-serie’ zijn er in NEN 8702 bepalingen gegeven over de sterkte van de destijds toegepaste materialen en hoe deze in de constructie zijn verwerkt. U hoeft daarbij als gebruiker geen diepgaande kennis te hebben van de oorspronkelijke voorschriften.

Aan de hand van de norm kunt u het gedrag van het bouwwerk beoordelen om daarmee een voorspelling te doen over de restlevensduur. Daarnaast zijn er aanwijzingen gegeven ten aanzien van de uiterste grenstoestand zoals dwarskracht, pons en vermoeiing.

Commentaar indienen?
Deze norm past in de trend om bouwwerken te hergebruiken (als bouwwerk, element of grondstof). Om de norm zo optimaal mogelijk aan te sluiten bij uw praktijk nodigen wij u uit om vóór 1 juni 2018 commentaar te geven via Mark Verbaten van onze commissie Vakmanschap.
De commissie zal al uw reacties gebundeld bij de NEN aanleveren.

Meer meedenken?
Heeft u interesse in normontwikkelingen en wilt u daarin meedenken? Neem dan deel aan de klankbordgroep normalisatie van VNconstructeurs en bepaal mee.
Stuur hiervoor ook een mailtje aan Mark Verbaten via ln.sruetcurtsnocnvobfsctd@pahcsnamkav.

Meer informatie?
Voor meer informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces vanuit de NEN: Rolph J. Holthuijsen, consultant, telefoon 015 2 690 377 of e-mail ln.nenobfsctd@bm.

Deel deze pagina

Scroll naar boven