Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceert rapport ‘Verborgen gebreken’ over het AZ-stadion

Op 25 november publiceerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid het rapport ‘Verborgen gebreken, lessen uit de instorting van het dak van het AZ-stadion’. Het rapport volgt op de reeds eerder gepubliceerde onderzoeksrapporten van onder andere Royal HaskonigDHV over de technische oorzaken van deze instorting

De OVV verwijst in haar rapport ook naar het eerder uitgebrachte rapport ‘Bouwen aan constructieve veiligheid’ naar aanleiding van de instorting van de parkeergarage in Eindhoven, voor zover het de risico’s en tekortkomingen in de ontwerp- en bouwfase  betreft. De Onderzoeksraad onderstreept het belang van het gezamenlijke actieplan van Bouwend Nederland, Governance Code Veiligheid in de Bouw, Koninklijke NL Ingenieurs, Opdrachtgeversforum en VNconstructeurs, uit 2019 dat is opgesteld als reactie op de aanbevelingen uit het eerdere rapport. “Het voorval in het AZ-stadion onderstreept nog eens de noodzaak om deze ambitie waar te maken”.

Het nieuwe rapport richt zich daarnaast op de risico’s in de gebruiksfase, een specifiek aspect bij de casus AZ-stadion.

Aanbevelingen

De OVV doet 4 aanbevelingen. Twee zijn gericht aan het ministerie van BZK en betreffen periodiek onderzoek naar de constructieve veiligheid van bepaalde gebouwen in de gebruiksfase en het borgen van de informatieoverdracht daarover, ook bij eigendomsoverdracht. Een aanbeveling is gericht aan de KNVB en is gericht op het toepassen van het Protocol Beoordeling Constructieve Veiligheid Betaald Voetbal. Dit protocol is in opdracht van het ministerie van BZK opgesteld door ABT.

Aan de gezamenlijke partijen van het TOP-overleg, waaronder dus VNconstructeurs, is de aanbeveling gericht om de lessen uit het AZ-stadion mee te nemen in het reeds opgestelde actieplan. De OVV benoemt daarbij specifiek de kwaliteitscontrole t.a.v. de constructie van gebouwen in gevolgklasse 3, het verstrekken van een compleet bouwdossier bij oplevering met aandachtspunten voor gebruik, inspectie en preventief onderhoud, en een systematiek voor registratie en analyse van voorvallen rond constructieve veiligheid.

Reactie op de aanbevelingen

De ketenpartners in de Kerncoalitie Veiligheid (Bouwend Nederland, Governance Code Veiligheid in de Bouw, Koninklijke NL Ingenieurs, Opdrachtgeversforum en VNconstructeurs) hebben het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ontvangen in het rapport ‘Verborgen Veiligheid, lessen uit de instorting van het dak van het AZ-stadion’ ontvangen. De Kerncoalitie dankt de Onderzoeksraad voor het uitgebrachte rapport en ziet de reactie van de Raad over het actieplan van de Kerncoalitie om de constructieve veiligheid in het ontwerp- en bouwproces te verbeterenals een aanmoediging en een signaal dat ze op het goede spoor zit. De Kerncoalitie gaat de aanbevelingen die de Onderzoeksraad doet goed bestuderen en zal te zijner tijd met een reactie hierop komen.

Het complete rapport van de OVV is te downloaden via de website van de Raad. Daar zijn ook de aanbevelingen zichtbaar.

Deel deze pagina

Scroll naar boven