RTG Fysisch Niet Lineair Rekenen: een informatieve avond!

Fysisch Niet-Lineair Rekenen: toepasbaar voor optimalisatie van ontwerpen EN voor onderzoek van het daadwerkelijke veiligheidsniveau. Het specialistische karakter van het thema Fysisch Niet-Lineair rekenen bleek geen beletsel voor een grote opkomst tijdens het eerste Ronde Tafelgesprek van 2018.

Ruim 25 deelnemers werden op 31 januari gastvrij ontvangen door ABT in Delft.

  • Wat komt er kijken bij het indienen van dergelijke geavanceerde berekeningen bij Bouw- en Woningtoezicht?
  • Hoe ligt de relatie met de geldende normen en richtlijnen?

Dit waren twee van de vragen vragen waarover de deelnemers met elkaar in gesprek gingen. Diverse ervaringen en uitdagingen kwamen aan de orde.

De eerste spreker -H. van der Ham van Rijkswaterstaat- sprak over de achtergronden van de nieuwe RTD1016 ‘Guidelines for Nonlinear Finite Element Analysis of Concrete Structures’ uit juni 2017.
De keuze van Rijkswaterstaat om de richtlijn alleen voor bestaande betonconstructies van toepassing te verklaren, zorgde voor de nodige discussie. Ook de validatie van de verschillende ‘safety formats’ was reden voor gesprek, waarbij de inbreng van de meer wetenschappelijk ingestelde deelnemers tot uiting kwam.

De tweede presentatie werd verzorgd door de heren Van den Bos en Van der Aa van DIANA FEA. Zij illustreerden vooral hoe Niet-Lineaire analyses gepresenteerd kunnen worden, zodat deze ook voor ‘niet FEM-modelleurs’ zijn te begrijpen. Aan de hand van een aantal voorbeelden werden bekende knelpunten aangehaald en bediscussieerd. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met aanwezige krimpspanningen of scheurvorming?

Een van de conclusies van de avond was dat geavanceerde rekenmodellen niet alleen geschikt zijn om ontwerpen te optimaliseren, maar juist ook om het werkelijke veiligheidsniveau te onderzoeken. Zij zijn een welkome aanvulling zijn op reguliere rekenmodellen waarmee de krachtswerking, met name in een 3d omgeving, niet altijd goed is te voorspellen en kan leiden tot onveilige situaties.

De uitwisseling van vragen, het delen van bedenkingen en overwegingen, heeft geleid tot veel kennisuitwisseling.

Het grote aantal deelnemers en de levendige discussies is voor de commissie Vakmanschap van VNconstructeurs aanleiding om verder te denken over herrealiseren van meer eenduidigheid in de wijze waarop analyses gepresenteerd en gecontroleerd zouden moeten worden. Suggesties zijn welkom: ln.sruetcurtsnocnvobfsctd@pahcsnamkav.

Deel deze pagina

Scroll naar boven