Tweede Kamer stemt in met WKB

Afgelopen dinsdag heeft de Tweede Kamer gestemd over de wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De wet kreeg brede steun, en dat geldt ook voor een aantal amendementen van met name de PvdA.

De wet regelt dat de aansprakelijkheid van de aannemer voor gebreken wordt versterkt en dat de rol van Bouw- en Woningtoezicht verandert. Toetsing van ontwerpen aan het Bouwbesluit en het toezicht daarop tijdens de bouw worden de taak van de zogenaamde kwaliteitsborger, een nieuwe wettelijk verankerde functionaris. De beoogde inwerkingtreding van de wet is 1 januari 2018. Dan zal deze gaan gelden voor alle vergunningsplichtige bouwwerken in Gevolgklasse 1, ruwweg CC1 volgens de Eurocode. Ook de aanscherping van de aansprakelijkheid gaat per 1 januari 2018 in, maar dan voor alle bouwwerken.
De wet gaat nu door naar de Eerste Kamer. Naar verwachting leidt dat proces niet tot verdere vertraging.

De nieuwe wet heeft ook voor constructeurs de nodige gevolgen. VNconstructeurs zal de komende tijd in gesprek blijven met het ministerie van BZK over de nadere uitwerking van lagere regelgeving, bijvoorbeeld over de opleidingseisen aan kwaliteitsborgers en hun onafhankelijkheid.
Ook verwachten wij de nodige reuring in de bouwkolom. De nieuwe wet heeft zeker invloed op de contractuele verhoudingen tussen constructeur en aannemer, en tussen constructeur en opdrachtgever en ook de relatie met de kwaliteitsborger vraagt aandacht. De verwachting is dat bouwers de versterkte aansprakelijkheid die hen wettelijk wordt opgelegd, zullen proberen te verleggen en/of te delen.

VNconstructeurs zal in maart een aantal Ronde Tafelgesprekken organiseren om met leden en andere betrokkenen van gedachten te wisselen en te inventariseren wat de komende maanden nodig is om constructeurs te helpen zich voor te bereiden op de invoering van de wet.

De RTG’s over dit onderwerp zullen plaatsvinden op;

  • Dinsdag 7 maart 2017 te Venlo
  • Woensdag 15 maart te Rotterdam
  • Donderdag 16 maart te Meppel
  • Dinsdag 21 maart te Haarlem

Deel deze pagina

Scroll naar boven