NPR Aardbevingen: binnenkort commentaar mogelijk op ontwerp wijzigingsblad

Onder begeleiding van NEN wordt door experts gewerkt aan een wijzigingsblad bij de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 9998 ‘Beoordeling van de constructieve veiligheid van een gebouw bij nieuwbouw, verbouw en afkeuren – Geïnduceerde aardbevingen – Grondslagen, belastingen en weerstanden’.
Namens VNconstructeurs nemen Maurice Hermens (RHDHV) en Rudi Roijakkers (ABT) deel aan de betreffende werkgroep.

Rond half mei 2020 is het mogelijk om gedurende een maand commentaar in te dienen op het ontwerp wijzigingsblad. De publicatie van het wijzigingsblad is voorzien op 1 juli 2020.

Wijzigingsblad NPR 9998
In 2018 is NPR 9998 gepubliceerd. In 2020 wordt gewerkt aan een herziening van een aantal onderwerpen in de NPR, zodat er gerekend kan worden volgens de laatste stand der techniek. De eerste resultaten worden gepubliceerd op 1 juli 2020 in een wijzigingsblad. In dit wijzigingsblad worden met name de meest recente inzichten verwerkt met betrekking tot ‘Uit het vlak gedrag van metselwerkwanden’ (annex H).

Herziening NPR 9998
Naast het wijzigingsblad komt op 1 juli 2020 een geactualiseerde webtool beschikbaar. Experts werken gedurende 2020 door aan de actualisatie van NPR 9998. Eind 2020 wordt een nieuwe versie van NPR 9998 verwacht, waarin ook dit wijzigingsblad wordt verwerkt. In het najaar zal ook een commentaarronde plaatsvinden voor de overige voorgenomen wijzigingen.

Indienen commentaar mogelijk
Belanghebbende partijen worden in de gelegenheid gesteld om rond half mei 2020 gedurende een maand commentaar in te dienen op het ontwerp wijzigingsblad. Dit kan via www.normontwerpen.nen.nl.

Toelichtend webinar
Op 26 mei 2020 organiseert NEN van 14:00 – 16:00 uur een webinar over de voorgenomen wijzigingen met betrekking tot Annex H. In het webinar lichten experts die hebben gewerkt aan het wijzigingsblad de aanpassingen toe. Belanghebbende partijen die voornemens zijn om commentaar in te dienen op het ontwerp wijzigingsblad, worden uitgenodigd om deel te nemen aan het webinar. Aanmelden kan via deze link.

Meer informatie
Voor vragen over de herziening van NPR 9998 kunt u een e-mail sturen naar NEN Materialen en Bouwproducten, ln.nenobfsctd@bm.

Deel deze pagina

Scroll naar boven