Nu snel duidelijkheid invoering Wkb?

De eerste kamer heeft de behandeling van de Wkb hervat. Per brief van 8 maart jl. zijn schriftelijke vragen aan de minister gesteld. Deze vragen zijn hier EK-vragen-van-CIEBZK-1.pdf te vinden. Naar verwachting zullen de antwoorden op deze vragen snel beschikbaar komen, zodat de eerste kamer de plenaire behandeling van de wet kan agenderen en tot stemming kan overgaan.

VNconstructeurs hoopt dat er dan ook snel helderheid komt over de invoering van de Wkb, zodat alle partijen in de bouwkolom de gewenste duidelijkheid krijgen.

Voor VNconstructeurs is het van belang dat het constructief ontwerp van gebouwen aantoonbaar goed is, en dat het uiteindelijk opgeleverde bouwwerk aantoonbaar voldoet aan het ontwerp en/of eventuele constructieve wijzigingen adequaat zijn getoetst en uitgevoerd. De invoering van de Wkb zal daaraan een substantiële bijdrage leveren.

Deel deze pagina

Scroll naar boven