Ondernemerschap is meeesterschap

door Jos Hoonhout

Bestuurslid van het eerste uur, Jos Hoonhout, heeft tijdens de laatste ALV afscheid genomen van het bestuur van VNconstructeurs. Hij is mede-oprichter van onze vereniging en heeft 10 jaar zitting gehad in het algemeen bestuur en als voorzitter van de commissie Ondernemerschap.
In zijn blog op Cementonline.nl blikt hij terug.

De afgelopen 10 jaar heb ik me samen met mijn medebestuurders van VNconstructeurs sterk gemaakt voor de ontwikkeling van ons vakgebied, de bureaus die daarin actief zijn en daarmee de constructieve veiligheid in Nederland. Bij mijn afscheid als bestuurslid, kijk ik met veel plezier en een beetje weemoed terug op deze periode waarin constructieve veiligheid steeds meer op de agenda is komen te staan. Er is hard gewerkt is aan de ontwikkeling van vakmanschap en het netwerk van constructeurs is gegroeid en sterker geworden. Maar er is meer aandacht nodig voor het ondernemerschap van de constructeur. De pijlers van VNconstructeurs, vakmanschap en ondernemerschap zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

We streven er binnen onze branche naar om professionele dienstverleners, kennispartners en werkgevers te zijn. Daarmee zijn onze klanten en de constructieve veiligheid in Nederland gediend. De één zal zeggen: “logisch”. Een ander “hoe zit dat dan?”.
Professioneel zijn als constructieadviesbureau en constructeur betekent : goed zijn in je vak, door het hebben, onderhouden en uitbouwen van je kennis en ervaring. Ik kan me geen constructeurs voorstellen die dit heel anders zien. Professioneel zijn is alleen wel meer dan dat. Het betekent ook: goed zijn in “een bedrijf zijn”. Mijn ideeën over hoe dat moet staan in onderstaande figuur.

Dit model is natuurlijk te simpel en beschrijft niet uitputtend hoe je een bureau moet organiseren. Maar het laat wel zien dat het versterken van je vaardigheid om je dienstverlening te verkopen ervoor zorgt dat je een gezonder bedrijf krijgt, dat met hogere kwaliteit steeds tevredener klanten krijgt, waardoor je beter wordt in het verkopen van je dienstverlening, enzovoort. Het model is als Domino-day. Als onderweg niet alle stenen vallen, dan is er geen maximaal resultaat. Het laat zien dat constructieve veiligheid is gebouwd op vakmanschap én ondernemerschap.

“Het model is als Domino-day: als onderweg niet alle stenen vallen, dan is er geen maximaal resultaat”

Zet drie constructeurs (van verschillende bureaus) bij elkaar en binnen tien minuten gaat het over honoraria, vaak over de hoogte (of laagte) ervan en liefst over de aanbiedingen van collega-bureaus (die niet bij het gesprek aanwezig zijn). Altijd amusant, maar het leidt nergens toe. Beter is het om jezelf eens bij dat andere bureau uit te nodigen en van hen te leren hoe ze dat werk toch zo snel doen, hoe ze toch zoveel geld verdienen of om samen te brainstormen over waar een goede offerte of een goede prijs aan zou moeten voldoen. En te praten over wat het betekent om een goede adviseur te zijn, voor interessante projecten met een gezonde bedrijf en heel tevreden klanten. Hopelijk hebben ze het niet te druk voor zo’n gesprek .
Aanmeldingen voor cursussen, rondetafelgesprekken en andere bijeenkomsten over vakkennis en techniek voor constructeurs zijn altijd snel gevuld. Maar als het gaat om ondernemerschap blijft het vaak stil. Het ondernemerschap en de commerciële kant van het vak moeten meer in de comfortzone van de constructeur terechtkomen om zo vakmanschap aan ondernemerschap te koppelen.

Ik wens mijn medebestuurders die aanblijven en de nieuw aantredende bestuursleden Nils Roovers en Rudi Rooijakkers hier veel succes mee. Zelf ga ik me weer voor 100% richten op VeriCon. Alle (ex)medebestuurders wil ik natuurlijk bedanken voor de mooie samenwerking!

Dit artikel is op 22 juli 2020 verschenen op Cementonline.nl.

Deel deze pagina

Scroll naar boven