Onderzoeksrapportage Breedplaatvloeren verwacht eind april

Minister Ollongren informeerde op 13 februari de 2e Kamer over de voortgang van het breedplaatvloerendossier. In de brief wordt onder andere aangegeven dat de nieuwe rekenregels voor de beoordeling van bestaande breedplaatvloeren naar verwachting eind april zullen worden gepubliceerd, na afstemming met de betreffende NEN-commissie. Deze regels zijn volgen uit het laboratoriumonderzoek dat door bureau Hageman is uitgevoerd aan de TU Eindhoven.

De nieuwe rekenregels moeten zorgen voor een eenduidig kader voor de definitieve beoordeling van bestaande gebouwen met breedplaatvloeren, zodat constructeurs weten waar ze aan toe zijn en hun klanten met zekerheid kunnen adviseren of gebouwen voldoen aan de eisen en veilig zijn.

Zowel vanuit constructeurs als vanuit andere marktpartijen krijgen we regelmatig de vraag hoe te handelen zolang er nog geen nieuwe rekenregels voor bestaande vloeren zijn. Kan er worden voorgesorteerd? Vaak speelt hierbij de besluitvorming over het uitvoeren van versterkingsmaatregelen mee. Nu er concreet zicht lijkt te zijn op de publicatie van de aangepaste rekenregels, kan dat een argument zijn om daarop nog even te wachten. Het is echter voorstelbaar dat een opdrachtgever of gebouweigenaar dat niet wil. Als constructeur zult u daar op basis van uw vakmanschap en de specifieke situatie zelf over moeten adviseren. Klankbordt hier bijvoorbeeld over met een collega-adviseur.

Het onderzoek van bureau Hageman en de rekenregels betreffen uitsluitend de beoordeling van bestaande bouwwerken. Voor nieuwbouw is echter ook aandacht nodig. De al eerder verschenen VARCE 12 biedt daarvoor aanwijzingen. In een recent in Cement gepubliceerd artikel wordt door een aantal auteurs dieper ingegaan op de aandachtspunten voor het ontwerp van breedplaatvloeren bij nieuwe projecten. Totdat ook voor nieuwbouw nieuwe regels zijn vastgelegd in Nederlandse normen en/of de Eurocodes, verdient het sterke aanbeveling om de aanwijzingen in dit artikel op te volgen, omdat deze de meest recente stand van de techniek beschrijven. Het belangrijkste element hierbij is het toepassen van de ‘uitstekende wapening’. Uit de markt krijgen wij diverse signalen dat dit bij standaard geprefabriceerde breedplaten nog  niet altijd toegepast wordt.

Wanneer de regels voor nieuwbouwsituaties beschikbaar zullen komen, is nu nog niet duidelijk. VNconstructeurs zet zich ervoor in om in de tussentijd een zo groot mogelijke bekendheid en toepassing van het Cement artikel te bevorderen.

Deel deze pagina

Scroll naar boven