Onderzoeksresultaten Eindhoven – direct actie

Afgelopen maandag zijn de resultaten naar de technische oorzaken van de instorting van de in aanbouw zijnde parkeergarage bij Eindhoven Airport bekend gemaakt. Uit de onderzoeksrapporten van TNO en Adviesbureau Hageman kan worden opgemaakt dat vergelijkbare veiligheidsrisico’s zich mogelijk ook kunnen voordoen bij andere gebouwen met vloeren van geprefabriceerde breedplaten. De minister kwam daarop direct in actie.

Naar aanleiding van de afgelopen maandag verschenen onderzoeksrapporten over de instorting van de parkeergarage bij Eindhoven Airport, heeft het ministerie van BZK direct het initiatief genomen om op zeer korte termijn de veiligheidsrisico’s bij andere gebouwen met een soortgelijke constructie zoveel mogelijk uit te sluiten.

Allereerst heeft Minister Plasterk alle gemeenten per brief verzocht om bij vergunningverlening voor nieuwbouw, waar vloeren van geprefabriceerde breedplaten ondersteund door kolommen toegepast worden, goed te letten op de aansluiting tussen de breedplaat en de ter plaatse gestorte betonlaag. Verder heeft hij hen gevraagd alvast een inventarisatie te maken van alle recent opgeleverde gebouwen met een soortgelijke constructie zodat, aan de hand van een met deskundigen opgesteld informatiedocument, beoordeeld kan worden welke van deze gebouwen een mogelijk risico vormen.

Vanmorgen kwamen verschillende deskundigen al bij elkaar op het ministerie voor een eerste gesprek over dit informatiedocument. Onze vereniging waaronder leden van de commissie Vakmanschap, TNO
de Vereniging Bouw- Woningtoezicht, Adviesbureau Hageman en vertegenwoordigers van de prefab betonindustrie zullen gezamenlijk hun kennis en expertise inzetten bij het opstellen van dit document zodat eigenaren en gemeenten in staat gesteld worden een gedegen beoordeling van mogelijke veiligheidsrisico’s te maken.
Gezien de complexe materie en de daarbij noodzakelijke inbreng van de diverse deskundige partijen, verwacht het Ministerie binnen enkele weken een eerste opzet gereed te hebben.

Ten slotte is ook de Stichting NEN gevraagd om zo spoedig mogelijk te bezien of een toelichting op de NEN-norm voor dit soort betonconstructies verdere verduidelijking behoeft.

We houden u vanzelfsprekend op de hoogte!

Lees ook:
Onderzoeksresultaten Eindhoven bekend

Deel deze pagina

Scroll naar boven