Ontwikkelingen breedplaatvloeren

Dit jaar zijn er weer diverse ontwikkelingen op het gebied van Breedplaatvloeren te verwachten. Vanaf 1 april 2020 zal een onderzoeksplicht gaan gelden voor eigenaren van bestaande CC3-gebouwen met breedplaatvloeren. Er wordt gewerkt aan aanpassingen van de NEN-normen voor toepassing in nieuwbouw en VNconstructeurs stelt een informatiedocument op over de reeds  beschikbare versterkingsoplossingen.

Onderzoeksplicht bestaande gebouwen met breedplaatvloeren
Vanaf 1 april 2020 wordt er middels een wijziging in het Bouwbesluit een onderzoeksplicht ingesteld voor eigenaren van CC3-gebouwen met breedplaatvloeren. De concepttekst van de Onderzoeksplicht vindt u hier. Op basis van het in mei 2019 door het Ministerie gepubliceerde stappenplan samen met de rekenregels, moeten bestaande gebouwen met dergelijke vloeren in die klasse nader onderzocht worden. Dit onderzoek dient voor 31 december 2020 afgerond te zijn. Gemeenten zijn gevraagd toe te zien op de naleving van de onderzoeksplicht.
Gebouwen in CC1 en CC2 zullen, afhankelijk van de resultaten met de onderzoeksplicht bij CC3-gebouwen, mogelijk later volgen.

Constructeurs kunnen eigenaren ondersteunen in deze taak door hen te wijzen op de onderzoeksverplichting en hen te assisteren bij het onderzoek conform het stappenplan. Voor bepaalde stappen is de inzet van een constructeur noodzakelijk.

Aanpassingen NEN norm voor nieuwe gebouwen met breedplaatvloeren
Het gedeeltelijk bezwijken van de constructie van de parkeergarage bij Eindhoven Airport heeft ook gevolgen voor het ontwerp van nieuwe gebouwen met breedplaatvloeren. Momenteel wordt dan ook gewerkt aan aanpassingen van de huidige NEN-norm 13747 voor vooraf vervaardigde betonproducten-breedplaatvloeren, voor het construeren van nieuwe gebouwen met breedplaatvloeren.

De meest actuele stand van zaken staat in VARCE-12. In het themanummer van Cement over breedplaatvloeren is aanvullend daarop dit artikel verschenen, met een nadere toelichting. De technische werkgroep breedplaatvloeren van VNconstructeurs onderschrijft de strekking van het artikel.
Er wordt nu door de werkgroep van NEN gewerkt aan een aanvulling op de NEN 13747. Vooruitlopend daarop zal de werkgroep z.s.m. een nieuwe VARCE publiceren.
Lees er meer over op de website van ons platform via www.platformbreedplaatvloeren.nl.

Informatiedocument versterkingsoplossingen:
Er zijn inmiddels door diverse partijen methoden ontwikkeld om bestaande gebouwen met breedplaatvloeren te versterken. Een aantal daarvan zijn op ons seminar in september 2019 toegelicht.

Om constructeurs, opdrachtgevers en aannemers onafhankelijk en objectief voor te lichten over de verschillende methoden stelt VNconstructeurs een informatiedocument op. Dit initiatief wordt onder andere ondersteund door het Ministerie van BZK. De technische werkgroep Breedplaatvloeren, waarin opdrachtgevers, bouwers, leveranciers en constructeurs vertegenwoordigd zijn, zal het document reviewen. Publicatie wordt verwacht in mei. Tijdens de Dag van de Constructeur op 14 mei zal het informatiedocument worden toegelicht.

Voor alle informatie over breedplaatvloeren verwijzen we graag naar ons platform www.platformbreedplaatvloeren.nl waar alle beschikbare documenten, verschenen artikelen en toelichtingen overzichtelijk te vinden zijn.

Deel deze pagina

Scroll naar boven