“Wie zich nu beperkt tot de waan van de dag, heeft straks geen toekomst”

Inspireren en ondersteunen van constructeurs bij het realiseren van commercieel en business succes. Dat zijn sinds de introductie de doelstellingen van de Constructeurs-cafés. Meer en meer blijkt dat leden behoefte hebben om – naast inspiratie van ondernemers uit andere sectoren – van elkaar te leren. De commissie Ondernemerschap heeft daarom het format van de Constructeurs-cafés aangepast aan deze wensen. Op 29 november vond het eerste Café nieuwe stijl plaats en dat was direct een groot succes. Gastheer was lidbedrijf Verhoeven en Leenders in Volkel.

En daarmee is meteen de eerste wijziging duidelijk. Constructeurs-cafés zullen vanaf nu zo veel mogelijk op locatie bij één van de leden plaatsvinden. De inhoudelijke focus op strategie, marketing en sales blijft grotendeels intact, maar die zal steeds worden vormgegeven aan de hand van een praktisch voorbeeld uit het bedrijf van de gastheer.

Bij Verhoeven en Leenders ging het over de aanpak die zij hebben ontwikkeld om structureel tot een betere tariefstelling te komen. Niet meer de omstandigheden de schuld geven, maar zelf de handschoen oppakken. Over een investering die zich binnen één jaar terugverdiende.

Henk Verhoeven en Leon Leenders  lichtten toe hoe zij heel planmatig omgaan met klanttevredenheid, medewerkers tevredenheid, gecombineerd met een actief prijsbeleid (hogere tarieven). Ze hebben balans weten te vinden tussen order-gebonden-werk en niet-order-gebonden-werk. Hierdoor is er ruimte ontstaan om structureel te werken aan verbeteringen en innovaties! “Hard nodig”, aldus de visie van Leon Leenders, “want ons vak gaat in rap tempo veranderen als gevolg van digitalisering. Wie zich nu beperkt tot de waan van de dag, heeft straks geen toekomst.”

Het thema van de avond werd ingeleid door Bart van Emden, die het proces bij Verhoeven en Leenders als adviseur heeft begeleid: “Verhoeven en Leenders is een pad ingegaan waarvan van tevoren niet precies bekend was wat het resultaat zou worden. Zoals bij iedere innovatie het geval is!”
Na een half jaar tijd tekenden de resultaten zich al af. Leon Leenders: “We groeien, we hebben betere marges en er is structurele investeringsruimte voor innovaties gekomen. De besteding hiervan vindt plaats in nauwe samenspraak met het personeel. We maken ze hiervoor ook zelf verantwoordelijk en verschaffen de middelen. Daardoor wordt ook het werk leuker en kunnen we weer makkelijker nieuwe mensen aantrekken! Zo grijpt alles in elkaar.”

Uit de tevredenheidsenquete bleek dat 86% van de deelnemers zeer tevreden was over het Constructeurs-café nieuwe stijl. Ze waren vooral enthousiast over de openheid van zaken: geen kaarten op de borst, geen geheimen, maar gewoon vertellen wat er is gedaan om zaken voor elkaar te krijgen. Na toelichting van Verhoeven en Leenders, werd in groepjes beoordeeld in hoeverre de aanpak ook bij de deelnemers kon worden toegepast. Ook dit onderdeel werd ‘zeer positief’ beoordeeld, omdat je ‘elkaar kunt leren kennen’ en ‘ervaringen kunt uitwisselen’.  De avond werd afgesloten met een heerlijk diner!

Deel deze pagina

Scroll naar boven