Privatisering en borging constructieve veiligheid

Hoe de (controle op) constructieve veiligheid te borgen als het bouwtoezicht geprivatiseerd gaat worden? Daar gezamenlijk een standpunt over formuleren was de doelstelling van het overleg wat vorige week op initiatief van het COBc heeft plaatsgevonden tussen VNconstructeurs, CUR, de Betonvereniging, VBWTN, BmS en het Platform Constructieve Veiligheid.

Aan de hand van 6 stellingen werden de verschillende facetten van de privatisering nader met elkaar besproken en bediscussieerd. Hoe borgen we de onafhankelijkheid, welke onwenselijke situaties worden met het duale stelsel gecreëerd en wie gaat de werkzaamheden uitvoeren? Verder werd besproken hoe uniformiteit te creëren in toetsniveaus, hoe alles te verzekeren en is constructieve veiligheid een publiekrechtelijke taak?

Bijeengekomen partijen kwamen tot de volgende conclusies. Selecteer toetsers op basis van criteria en niet op prijs, voer de transitie fasegewijs en helder in en niet via het duale stelsel en leg zo spoedig mogelijk competenties vast voor het uitvoeren van de constructieve toets (register toetsers).

Uniformiteit kunnen we creëren door het bekrachtigen van een landelijk toetsprotocol wat afgestemd wordt op type bouwwerk en gevolgklasse en door de bouw ook onder consumentenrecht te laten vallen zet je consument/eindgebruiker centraal bij verzekeringen. Tot slot is men gezamenlijk van mening dat bewaking van constructieve veiligheid een publiekrechtelijke taak is en pleit men voor invoering van een APK-systeem waarbij het wie, wat, wanneer en op welke wijze vastgelegd wordt inclusief mogelijke sancties. Proportionaliteit is daarbij op alle onderdelen van toepassing.

Deze gezamenlijk geformuleerde standpunten zullen, voor de in oktober verwachte brief van Minister Blok aan de Tweede Kamer, onder de aandacht gebracht worden van Politiek Den Haag. Als besloten wordt de privatisering door te zetten, is het zorg dragen voor borging van de constructieve veiligheid essentieel en dat moet nog tot uitdrukking komen in de nadere uitwerking van de plannen. Deze breed gedragen standpunten geven ongetwijfeld een duw in de goede richting. We houden jullie op de hoogte.

Deel deze pagina

Scroll naar boven