Privatisering ‘opbouwen`

De op stapel staande privatisering van het bouwtoezicht (áls het allemaal doorgaat zoals het huidige kabinet wil, vanaf januari 2015) heeft veel gevolgen voor de borging van constructieve veiligheid en dat is dan ook wat VNconstructeurs betreft hét onderwerp wat centraal moet staan in de discussies en gesprekken over de invulling van deze privatisering.

Het toetsen van bouwplannen is een specialistisch vak, waarbij constructieve kunde en ervaring, maar ook kennis van lokale omstandigheden essentieel zijn. Bovendien is onafhankelijkheid van de toetser wat ons betreft een voorwaarde voor een gedegen toetsing. Dit zijn argumenten die pleiten voor een sterk gemeentelijk bouw- en woningtoezicht. Echter niet alle gemeenten zijn groot genoeg om voldoende specifieke kennis in huis te hebben, wat resulteert in een wisselend niveau van toetsing en de constructieve veiligheid juist niet bevordert. Het kabinet wil daarnaast juist dat marktpartijen zelf de kwaliteitsborging ter hand nemen en verwacht dat privatisering van de toetsing daartoe zal bijdragen.

Voor ons constructeurs biedt de privatisering natuurlijk ook mooie kansen.
Ingenieursbureaus kunnen zich gaan specialiseren om deze toetsingen uit te voeren met als voordeel dat de meeste toetsende bureaus zowel ontwerpen als toetsen. Daarmee kunnen zij ook veel praktijkervaring in hun toetsing inbrengen. Onafhankelijkheid is daarmee echter niet gewaarborgd. En opdrachtgevers moeten straks zelf een toetsende partij selecteren en zonder heldere eisen en werkomschrijvingen aan toetsers, zal daar de prijs weer te vaak leidend zijn, zonder zekerheid op kwaliteit.

Privatisering is wat ons betreft ook geen slecht idee, maar moet minimaal meer bieden op het gebied van constructieve veiligheid dan het huidige systeem. Om daar goed invulling aan te geven moeten we samen de discussies voeren;

Gaan we voor regionale diensten (privaat, publiek of semi-publiek) of laten we het volledig aan de markt over? En hoe borgen we dan onafhankelijke toetsing en welke criteria worden dan gesteld aan toetsers of kan iedereen zich met of zonder kennis en belang op die markt storten? Gaan we voor verzekerde garanties (waarbij verzekeringsmaatschappijen die uiteindelijk de rekening van constructieve onveiligheid moeten betalen, de toetsingen inkopen) of worden we dan geconfronteerd met extreme eisen en kosten? En hoe zorgen we voor een goede koppeling tussen constructieve toetsingen en milieueisen, -toetsingen, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen, welke nog wel in ‘publieke handen’ blijven. Hoe verloopt straks de overgang van publiek naar privaat zonder negatieve effecten voor constructieve veiligheid.

Kortom legio discussiepunten waar we voor daadwerkelijke privatisering met elkaar aan moeten bouwen.

VNconstructeurs wil dan ook de komende maanden met jullie en vertegenwoordigers van Bouw- en Woningtoezichten in gesprek gaan om juist jullie mening over deze discussiepunten te horen. Daarvoor zullen wij in diverse regio’s rondetafelgesprekken gaan organiseren met o.a. vertegenwoordigers van Bouw- en Woningtoezichten en de constructeurs uit de markt.

We hopen jullie daar allen te ontmoeten.

Deel deze pagina

Scroll naar boven