Reactie van VNconstructeurs op de instorting in Nieuwegein

VNconstructeurs, de brancheorganisatie van constructeurs in Nederland, heeft met grote bezorgdheid nota genomen van de instorting in Nieuwegein. Gelukkig hebben we begrepen dat er geen persoonlijke ongevallen zijn voorgevallen. We betreuren de aanzienlijke materiële schade die overlast veroorzaakt voor het nabijgelegen ziekenhuis en begrijpen de zorg over constructies als geheel. Om het goed te kunnen duiden zullen we onder andere het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid moeten afwachten.

Parkeergarage Sint Antonius in Nieuwegein, bron: Harry NL (Flckr)

Er wordt veel gespeculeerd over de oorzaak van de instorting in Nieuwegein, waaronder bijvoorbeeld de vergelijking met de in 2017 ingestorte parkeergarage in Eindhoven. Het is belangrijk om te benadrukken dat de hellingbanen in Nieuwegein uit kanaalplaatvloeren bestaan, die verschillen van de vloeren gebruikt in Eindhoven. Op grond van eerste schadebeelden lijkt het probleem zich bovendien ook niet te hebben voorgedaan in de kanaalplaatvloeren, maar in de opleggingen. Wij wachten de resultaten van het lopende onderzoek af en zullen ons inspannen om indien nodig gesprekken te voeren over mogelijke aanpassingen in de regelgeving, of andere verbeteringen, mocht dit noodzakelijk zijn.

Als brancheorganisatie van en voor constructeurs benadrukken wij het cruciale belang van zorgvuldig ontworpen constructies voor de borging van constructieve veiligheid in ons land. Dit incident belicht opnieuw de vitale rol die constructeurs, samen met de gehele bouwketen, spelen voor de veiligheid van onze bouwwerken voor de huidige en toekomstige generaties.

Het is van essentieel belang dat constructeurs reeds vanaf het begin van het ontwerp robuuste constructies realiseren die alle verwachte belastingen aan kunnen. Het toetsen van de constructies is daarnaast een belangrijk instrument om veiligheid achteraf te borgen en dient als vangnet.

Om de kwaliteitsstandaarden binnen ons vakgebied te handhaven, zijn we samen met Bouwen met Staal en de Betonvereniging intensief betrokken bij het Constructeursregister. Dit register ondersteunt de erkenning van goed opgeleide constructeurs die hun professionele kennis en vaardigheden voortdurend bijhouden door continue educatie. VNconstructeurs stimuleert daarnaast de professionele tegenspraak die noodzakelijk is om de aandacht voor de constructieve veiligheid te waarborgen en te zorgen dat de stem van constructeurs voldoende wordt gehoord in de bouwpraktijk. Wij adviseren opdrachtgevers nadrukkelijk alleen geregistreerde constructeurs in te schakelen en een – bij voorkeur gecertificeerde – coördinerend constructeur aan te stellen om versnippering van verantwoordelijkheden te voorkomen en zo een hoog kwaliteitsniveau te waarborgen. Dit draagt sterk bij aan het verkleinen van de kans op soortgelijke incidenten.

Recent is de wettelijke verplichting ingegaan om grote publieke gebouwen periodiek te inspecteren om te garanderen dat deze ook geruime tijd na het gereedkomen nog steeds aan de strikte veiligheidsnormen voldoen. VNconstructeurs heeft samen met andere bouwpartijen bijgedragen aan de hiervoor ontwikkelde technische afspraak (NTA).

Deze inspecties omvatten het onderzoeken van schadebeelden en mogelijke na verloop van tijd optredende faalmechanismes. Het is relevant op te merken dat parkeergarages, zoals die in Nieuwegein, momenteel niet onder deze wettelijke verplichting vallen, een beleidspunt dat wellicht herziening behoeft. Dit zou ook mogelijk toekomstige instortingen kunnen voorkomen. Maar ook nu al kunnen eigenaren en beheerders de opgestelde NTA vrijwillig toepassen. De richtlijn is bewust generiek opgezet.

Wij erkennen de aanzienlijke verantwoordelijkheid die constructeurs dragen voor de constructieve veiligheid in Nederland. Na ontvangst van de onderzoeksresultaten zullen wij deze bevindingen delen met onze leden om van deze gebeurtenis te leren en toekomstige instortingen te voorkomen. We zien het als onze plicht om te blijven nastreven dat we een systeem inrichten dat waarborgt dat elk bouwwerk veilig is voor gebruik.

 

Samen met het Koninklijke NLingenieurs, Koninklijke Bouwend Nederland, het Opdrachtgeversforum in de Bouw en de Governance Code Veiligheid in de Bouw, is VNconstructeurs initiatiefnemer van een integraal verbeterprogramma. Constructieve Veiligheid is één van de pijlers van dit programma.

Zie voor meer informatie:
www.veiligheidindebouw.nu
www.constructeursregister.nl
www.vnconstructeurs.nl/constructieve-veiligheid/

Deel deze pagina

Meer weten over dit onderwerp?

Scroll naar boven