Resultaten experimenteel onderzoeksprogramma breedplaatvloeren naar verwachting begin februari bekend

Nieuws

| 21-12-2018

door redactie VNconstructeurs

Tijdens het overleg van de door het ministerie van BZK ingestelde klankbordgroep breedplaatvloeren van 4 december jl. is de voortgang van het experimenteel onderzoeksprogramma besproken. Deze onderzoeken, uitgevoerd door bureau Hageman, moeten leiden tot aangepaste rekenregels voor het definitief beoordelen van breedplaatvloeren volgens het ‘Informatiedocument Beoordeling veiligheid breedplaatvloeren bestaande bouw’. De huidige verwachting is dat deze resultaten in februari 2019 beschikbaar zullen zijn.

Na het beschikbaar komen van deze rekenregels kan de veiligheid van breedplaatvloeren in bestaande gebouwen definitief worden bepaald. Op basis daarvan kan ook de noodzaak voor versterking definitief worden vastgesteld. Opdrachtgevers c.q. eigenaren van gebouwen bepalen zelf of zij gebouwen al willen versterken voordat de definitieve rekenregels bekend zijn.

VNconstructeurs gaat constructeurs en andere belanghebbenden faciliteren bij het bepalen van geschikte versterkingsmethoden voor gebouwen met breedplaatvloeren en bij het delen van de beschikbare kennis daarover. In de komende maanden wordt een technisch document opgesteld waarin verschillende beschikbare methoden zullen worden beschreven en nader geanalyseerd op hun toepasbaarheid.
Bij dit initiatief zal nauw worden samengewerkt met andere partijen, waaronder aannemers, toeleveranciers en opdrachtgevers.
Deze partijen zijn deels al vertegenwoordigd in de Technische Werkgroep Breedplaatvloeren die VNconstructeurs ruim een jaar geleden heeft opgericht. Het opstellen van dit technische document wordt mede mogeiijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van BZK.

AGENDA

wo 22 mei 2019

Dag van de Constructeur 2019

NBC Congrescentrum Nieuwegein

Van 12:00 tot 21:30

Lees meer en schrijf direct in >

Lees meer...

wo 22 mei 2019

Avondbijeenkomst Constructieve veiligheid

NBC Congrescentrum te Nieuwegein

Van 17:30 tot 21:30

Lees meer en schrijf direct in >

Lees meer...

wo 05 juni 2019

RTG breedplaatvloeren Amsterdam

Pieters Bouwtechniek te Amsterdam

Van 17:00 tot 20:30

Lees meer en schrijf direct in >

Lees meer...

OVERIG NIEUWS

  • Reset