COBc richtlijnen ook van belang voor constructiebureaus

Nieuws

| 11-07-2022

door redactie VNconstructeurs

Recent publiceerde het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc) een richtlijn over het toepassen van CLT in constructies. Naast deze – in samenwerking met enkele leden van VNconstructeurs tot stand gekomen- richtlijn, zijn er meer documenten die zowel voor gemeentelijk constructeurs als voor constructeurs van marktpartijen relevant zijn. COBc en VNconstructeurs trekken samen op om hier bekendheid aan te geven.

Het Centraal overleg bouwconstructies (COBc) is het netwerk van gemeentelijk constructeurs. Het COBc heeft als doel het bespreken van de constructieve aspecten van bouw- en funderingsconstructies en deze waar nodig op de agenda van relevante bouwpartners plaatsen. VNconstructeurs en COBc hebben enkele keren per jaar een afstemmingsoverleg en nodigen elkaars leden bij relevante kennisbijeenkomsten uit.

Het op een goede, veilige wijze toepassen van innovatieve materialen en oplossingen is voor zowel gemeentelijk constructeurs als voor bureaus een belangrijk punt. Zoals onder andere bleek uit de paneldiscussie tijdens de laatste Dag van de Constructeur, is het ontbreken van normen en/of regelgeving hierbij vaak een knelpunt en ontstaan discussies tussen ontwerpers en toetsers.  Tijdens het laatste overleg tussen onze organisaties is uitgebreid gesproken hoe we onze leden hierin kunnen helpen. Door waar mogelijk samen op te trekken bij het opstellen van ‘richtlijnen’ of interpretatiedocumenten, of deze in ieder geval voor consultatie aan elkaar voor te leggen, denken COBc en VNconstructeurs een bijdrage te kunnen leveren aan effectief en efficiënt overleg tussen het bevoegd gezag en marktpartijen. Een goed voorbeeld is de tijdens de Dag van de Constructeur gelanceerde richtlijn ‘Toepassing Bouwconstructies in CLT’.

Op de website van COBc staan nog meer documenten die in dit kader van belang kunnen zijn.  Zo zijn in 2021 een notitie over in de grond gevormde palen en een plan van aanpak voor controle van structureel verlijmde gevels gepubliceerd en is er ook een publicatie over de toepassing van staalvezelbeton. Alle publicaties zijn te vinden via deze link: Publicaties COBc

Heb je een reactie op een van de door COBc opgestelde documenten? De commissie vakmanschap van VNconstructeurs verzamelt deze en brengt ze in het overleg in.

AGENDA

wo 09 november 2022

Volledige webinarserie Duurzaam Ontwerpen

locatie: Online via MS-Teams

Van 16:00 tot 19:00

Lees meer en schrijf direct in >

Lees meer...

wo 18 januari 2023

Webinar Duurzaam Ontwerpen 18 januari 2023

locatie: Online via MS-Teams

Van 16:00 tot 19:00

Lees meer en schrijf direct in >

Lees meer...

wo 15 februari 2023

Webinar Duurzaam Ontwerpen 15 februari 2023

locatie: Online via MS-Teams

Van 16:00 tot 19:00

Lees meer en schrijf direct in >

Lees meer...

OVERIG NIEUWS

  • Reset