Richtlijn toepassing bouwconstructies in CLT

Het toepassen van bouwconstructies in CLT (Cross Laminated Timber) gaat de laatste tijd in vogelvlucht. Ontwerpen en bouwen in hout komt steeds vaker voor, passende regelgeving voor CLT ontbreekt echter en documentatie hierover is nog mondjesmaat beschikbaar. Mandy van Lunteren lichtte de CLT richtlijn toe tijdens de Dag van de Constructeur 2022.

Download hier het document: AB-119 – Richtlijn CLT – mei 2022

Bij het beoordelen en goedkeuren ervan stuit het Bouwtoezicht op problemen door het ontbreken van regelgeving. Indien innovatieve toepassingen niet onderbouwd kunnen worden door regelgeving, ontstaan discussies tussen toetsende en ontwerpende constructeurs over interpretaties van regelgeving die feitelijk van toepassing zijn op andere typen constructies. Aan de andere kant wil Bouwtoezicht meewerken aan innovaties. Om dit te kunnen doorbreken, heeft het COBc op initiatief van VNconstructeurs lid ingenieursbureau Goudstikker de Vries, deze Richtlijn opgesteld.

Ingenieursbureaus worden vaker door architecten en projectontwikkelaars benaderd om in CLT te bouwen, niet alleen woningbouw maar ook hogere appartementencomplexen. Technisch gezien is er veel kennis opgedaan en verder is een grote verscheidenheid aan leveranciers die hierin willen meedenken.

Het COBc heeft op initiatief van ingenieursbureau Goudstikker de Vries de Richtlijn opgesteld, deze biedt constructeurs van Bouwtoezichten een eenduidig toetsingskader bij het beoordelen van bouwconstructies in CLT en daarmee wordt mogelijk gemaakt dat die typen bouwconstructies breed toegepast kunnen worden in Nederland

De COBc werkgroep “Construeren in CLT” heeft deze Richtlijn opgesteld en bij het opstellen ervan was de samenstelling van de werkgroep: Mandy van Lunteren (rapporteur) en Jaap Dijks (beiden Adviesbureau Goudstikker de Vries), Gert-Jan Rozemeijer (Adviesbureau Lüning), Geert Ravenshorst (TU Delft), Frans Raijmakers (voorzitter), Arie Jonkman en Ron Kerp (secretaris).

Om bouwconstructies in CLT te kunnen realiseren vertrouwt de werkgroep erop dat deze Richtlijn een handreiking biedt aan zowel de ontwerpende als de toetsende constructeur. Mocht u bij het gebruik ervan tegen onduidelijkheden of onvolkomenheden aanlopen, meld dat dan bij de secretaris van deze werkgroep (email: ln.oggizobfsctd@prekra). Naar aanleiding van ontvangen reacties zal de Richtlijn worden herzien.

Deel deze pagina

Scroll naar boven