Robuustheid: Inzicht en meedenken over nationale en Europese ontwikkelingen

Robuustheid blijft een actueel thema. Hoe ontwerpen en bouwen wij bouwwerken voldoende veilig zodat een lokale calamiteit niet tot onaanvaardbare gevolgschade leidt? Hoe pas je de regels toe, zonder rigide te zijn? Hoe kijkt Bouw- en Woningtoezicht hiertegenaan?
Op woensdag 3 april organiseren we in samenwerking met NEN en COBc een seminar over dit thema.

Op dit moment wordt er in Europees verband gewerkt aan de nieuwe Eurocodes. Robuustheid is daarbinnen een van de belangrijke aspecten.
In Europees verband werkt in de werkgroep CEN/TC250/WC6 Robustness nu aan tekstvoorstellen voor de nieuwe normen. Nationaal wordt dit gevolgd door een werkgroep Robuustheid onder de NEN commissie TGB basiseisen en belastingen.
De basis voor de ideeën van deze werkgroep is gelegd in de Rondetafelgesprekken die vier jaar geleden door VNconstructeurs zijn georganiseerd. Inmiddels ligt er een voorstel van deze werkgroep. De werkgroep wil haar voorstel graag bespreken met u, constructeurs en toetsers, want u bent de belangrijkste gebruiker straks.

Zodoende organiseert VNconstructeurs, in samenwerking met NEN en COBC een seminar over dit thema.
Enkele sprekers (constructeurs en toetsers) zullen toelichten hoe zij hun ontwerpen robuust maken en de werkgroep zal een toelichting geven op haar voorstellen. Tot slot gaan we met elkaar in discussie over de oplossingsrichtingen. Dit zal weer als input dienen voor de verdere voorstellen richting normcommissies.
Dus laat uw kans op inspraak niet verloren gaan: Zorg dat u er bij bent en geef uw mening!

Concept programma:
15.30   Inloop

16.00   Opening door Johan Galjaard, ABT, lid van de werkgroep
Toelichting en terugblik op de ontwikkelingen en stand van zaken.

16.30   Diverse sprekers
Omgaan met robuustheid in de praktijk, projectvoorbeelden, knelpunten

17.30    Dick Bezemer, Bouw- en Woningtoezicht Rotterdam
Robuustheid in het ontwerp vanuit het perspectief van de toetser

18.00   Pauze met maaltijd

18.45    n.t.b. lid van de werkgroep Robuustheid, NEN TGB Basiseisen en belastingen
Risico-analyse als oplossing, toelichting op voorstellen werkgroep

19.15     Plenaire discussie onder leiding van Johan Galjaard.

20.00   Borrel

20.45   Afsluiting

Deelname levert 1 KE/PE punt voor het Constructeursregister.

Kosten:
Leden van VNc en COBc: € 95,- ex BTW
Niet leden: € 135,- ex BTW
Studenten: € 25,- ex BTW
Inclusief koffie/thee, maaltijd en een borrel.

Het seminar vindt plaats bij Arcadis te Amersfoort.

Laat uw mening weten en zorg dat u erbij bent. U kunt zich  hier inschrijven!

Deel deze pagina

Scroll naar boven