Samen doorbouwen aan Nederland

Het belang van doorbouwen aan Nederland is groot. De continuïteit en de werkgelegenheid in de bouwsector moet gewaarborgd blijven om het woningtekort niet verder te laten oplopen. De overheid heeft samen met brancheverenigingen uit de bouw en infra, , een gemeenschappelijke verklaring opgesteld: “Samen doorbouwen aan Nederland”. De verklaring komt voort uit de gesprekken die minister Ollongren van BZK met partijen voerde om de impact van het coronavirus op de sector en de Nederlandse economie te beperken. Het bestuur van VNconstructeurs ondersteunt dit initiatief van harte en gaat ervan uit dat de gemaakte afspraken ook constructieadviesbureaus helpen om de gevolgen van de coronacrisis zo veel mogelijk te beperken.

Lees hier de gemeenschappelijke verklaring Samen doorbouwen aan Nederland.

Samen zetten de partijen alles op alles om onder andere aan de grote vraag naar woningen te voldoen en verduurzamingsopgave van de bestaande bouw uit het klimaatakkoord te versnellen. Er zijn afspraken gemaakt over het door laten gaan of versnellen van investeringen, vergunningverlening en aanbestedingen. Dit om te voorkomen dat bouwprojecten vertragen of stil komen te liggen. Ook zijn de partijen overeengekomen dat eventuele risico’s gedeeld worden.

Handreiking
Er wordt verder gewerkt aan een handreiking met adviezen voor hoe om te gaan met coronarisico’s bij nieuwe aanbestedingen en hoe te handelen op het moment dat zich problemen in lopende projecten voordoen.

Ook staat hierin beschreven dat de partijen zich hardmaken voor tijdig of eerder betalen van facturen zodat het werk door kan blijven gaan. Daarnaast zorgen fabrikanten en groothandels dat er voldoende voorraad van bouwmaterialen is en kijken de overheden of er onderhouds- en verduurzamingsprojecten naar voren gehaald kunnen worden. Het eerder gezamenlijke vastgestelde protocol Samen veilig doorwerken blijft onverminderd van toepassing.

Deel deze pagina

Scroll naar boven