Slimme marktbenadering aardbevingsgebied

De versterkingsopgave in het Groningse aardbevingsgebied is omvangrijk en staat onder stevige tijdsdruk. Ruim 22.000 gebouwen moeten worden onderzocht, waarna mogelijk versterkt, gesloopt en/of nieuw gebouwd. Het oplossend vermogen van alle marktpartijen moet daarbij optimaal worden ingezet en voor ons als constructeurs ligt daar een grote kans om zowel opdrachtgevers en bouwbedrijven te bedienen.

De Nationaal Coördinator Groningen organiseerde op 29 november j.l. een marktconsultatie over de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied. Enkele leden van VNconstructeurs waren daarbij aanwezig. De centrale vraag bij deze consultatie was: hoe kan de creativiteit en het oplossend vermogen van marktpartijen optimaal worden ingezet bij de versterkingsopgave. Duidelijk is dat de omvang van de opgave groot is: van 22.000 panden moet de komende jaren in hoog tempo worden bepaald of zij moeten worden versterkt en zo ja hoe. En dan moet er ook nog worden gebouwd. Een opgave waar voor de constructeurswereld een grote kans ligt om zowel opdrachtgevers en bouwbedrijven te bedienen.

Marktpartijen op 18 december in gesprek over scholenbouwopgave in het aardbevingsgebied

Hetzelfde thema speelt bij de Branche Innovatie Agenda (BIA) Noordelijke Scholenbouw. Ruim 60 schoolgebouwen moeten worden versterkt, gesloopt en/of nieuw gebouwd worden in het aardbevingengebied. Ook deze opgave is groot en staat onder stevige tijdsdruk. VNconstructeurs werkt samen met Bouwend Nederland, BNA, Uneto-VNI en TNO deel aan deze agenda.

Neem op 18 december van 12-14 uur deel aan de bijeenkomst ‘Kansen in het scholenbouwprogramma’ en praat mee over de wijze waarop opdrachtgevers optimaal kunnen worden bediend door slim samen te werken.

Deel deze pagina

Scroll naar boven