Sluiten bestuursakkoord brengt Wet Kwaliteitsborging stapje dichterbij

Op 17 januari hebben Minister Ollongren van BZK en de Vereniging Nederlandse Gemeenten een bestuursakkoord gesloten over de implementatie van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Wanneer de Eerste Kamer met deze wet instemt, zal de rol van de gemeente als vergunningsverlener en toezichthouder veranderen. Er wordt dan een zogenaamde private kwaliteitsborger geïntroduceerd, die een deel van de gemeentelijke taak overneemt. Het bestuursakkoord regelt een aantal zaken met betrekking tot de rol van de gemeente, die wel haar handhavende taak behoudt.

Voor constructeurs zal de eventuele invoering van de Wkb ook gevolgen hebben. Naar verwachting zal door de inzet van kwaliteitsborgers de aandacht voor de aantoonbaarheid van de constructieve veiligheid toenemen, zeker in de uitvoeringsfase. VNconstructeurs hoopt en verwacht dat ook de eenduidigheid bij de beoordeling van constructies in verschillende gemeenten vergroot wordt.

De Wet Kwaliteitsborging speelt ook een prominente rol in de discussie over verbetering van de constructieve veiligheid in het algemeen naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Verschillende partijen leggen hierbij de verbinding met de toenemende roep om een wettelijk verplichte hoofdconstructeur.  De meningen hierover zijn verdeeld en VNconstructeurs constateert daarnaast dat er uiteenlopende interpretaties zijn over zowel de rol en taken van de hoofdconstructeur en die van de kwaliteitsborger. Bovendien bestaat er nog geen eenduidig beeld over wat de OVV precies voor ogen heeft wanneer zij spreekt over één centrale regisseur met betrekking tot constructieve veiligheid.

VNconstructeurs heeft hierover tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer van afgelopen december (bekijk hier de video) ingebracht dat ontwerpen en bouwen enerzijds, en het toezicht daarop anderzijds, twee verschillende dingen zijn. De kwaliteitsborger volgens de Wkb heeft geen directe ontwerp- of uitvoeringsverantwoordelijkheid, in tegenstelling tot de (hoofd)constructeur.

VNconstructeurs onderschrijft de conclusie van de Onderzoeksraad dat er meer regie nodig is voor de borging van de constructieve veiligheid. De komende periode zullen wij ons – samen met andere partijen – inzetten op de uitwerking daarvan. 

Wilt u meedenken over dit of andere onderwerpen rond constructieve veiligheid? Stuur dan een mail naar ln.sruetcurtsnocnvobfsctd@taairaterces

Deel deze pagina

Scroll naar boven