Stand van zaken dossier breedplaatvloeren

Het dossier breedplaatvloeren is nog steeds volop in beweging. In dit artikel een kort overzicht van de ontwikkelingen. Het belangrijkste nieuws is natuurlijk het verschijnen van de lang verwachte nieuwe rekenregels voor de beoordeling van bestaande gebouwen. Het ministerie van BZK heeft een onderzoeksplicht aangekondigd. Om de leden te informeren over de rekenregels en het achterliggende onderzoek zijn inmiddels 2 Rondetafel Gesprekken gehouden. De samenvatting van hetgeen daar is besproken, komt binnenkort op onze website. En op 18 september 2019 organiseren we samen met Cement en Stufib een uitgebreid seminar, waarin ook onder andere versterkingsmaatregelen en nieuwbouw aan de orde komen.

1.    Nieuwe rekenregels en stappenplan
Rekenregels en stappenplan zijn gepubliceerd op 22 mei jl.
Gemeenten zijn door de minister opgeroepen erop toe te zien dat eigenaren van eerder als risicovol geïdentificeerde gebouwen snel een definitieve beoordeling uitvoeren en eventueel maatregelen nemen.

Relevante documenten:

Voor alle relevante documenten, klik hier voor het artikel over het verschijnen van de rekenregels.

2.    Onderzoeksplicht
De minister van BZK heeft een gefaseerde onderzoeksplicht voor eigenaren aangekondigd, die ingaat per 1-1-2020. Voor 2021 moeten in ieder geval de meest risicovolle gebouwen zijn beoordeeld. De exacte invulling van de onderzoeksplicht wordt komend najaar uitgewerkt. VNconstructeurs zal daaraan bijdragen via de klankbordgroep van het ministerie van BZK. Ons doel daarbij is de onderzoeksplicht zo efficiënt mogelijk in te richten en zo mogelijk door de leerervaringen in de eerste fase, de scope van de onderzoeksplicht zo beperkt mogelijk te houden.

3.    Seminar Breedplaatvloeren september 2019
Op 18 september wordt – ook in het kader van het subsidieproject- een groot seminar Breedplaatvloeren georganiseerd voor alle betrokkenen en belanghebbenden. Begin juli wordt het programma gepubliceerd en kunt u zich inschrijven. Theo Salet, decaan van de TU/e is de dagvoorzitter. Ook Simon Wijte van bureau Hageman en Marcel Balk van het ministerie van BZK hebben hun medewerking reeds toegezegd. Voor nadere informatie klik hier.

4.    Informatie- en kennisdeling via website en portal
De portal www.platformbreedplaatvloeren.nl is recent weer aangevuld met nieuwe artikelen. Op deze portal wordt zo veel mogelijk beschikbare informatie verzameld en overzichtelijk gepresenteerd.

5.    Versterking
Diverse partijen werken aan de ontwikkeling van versterkingsmaatregelen. Zie hiervoor onder andere het recent verschenen artikel over de lijmwapeningsoplossing van ons lidbedrijf ABT in Cobouw. Ook in de eerder dit jaar verschenen uitgave van Cement en op www.platformbreedplaatvloeren.nl zijn enkele artikelen over versterkingsmaatregelen verschenen.

Nu de nieuwe rekenregels gepubliceerd zijn, wordt verwacht dat de vraag naar kennis over versterkingsmaatregelen gaat toenemen. Nu al wordt de vraag gesteld waaraan constructeurs en de gemeente de versterkingsmaatregelen dienen te toetsen. Dit onderwerp zal uitgebreid aan de orde komen tijdens het seminar van 18 september.

6.    Nieuwbouw
Ook over nieuwbouw bereiken ons steeds meer vragen. De meest actuele kennis hierover staat in een artikel in Cement, geschreven door o.a. Paul Korthagen van lidbedrijf IMd, en gereviewed door de Technische Werkgroep breedplaatvloeren van VNconstructeurs. De normcommissie TGB Betonconstructies gaat hiermee verder aan de slag. Mogelijk kan dit in het najaar van 2019 leiden tot een geactualiseerde VARCE of een ander document.

Deel deze pagina

Scroll naar boven