Stevige prikkels voor bouwkolom 

Minister Blok werkt al langere tijd aan een wetsvoorstel waarin geregeld wordt dat de gemeentelijke toets aan het bouwbesluit vervalt. Verder worden hierin enkele wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek geïntroduceerd waarvan als belangrijkste de aanscherping van de aansprakelijkheid voor gebreken van de aannemer. Blok beoogt met deze wet stevige prikkels te geven.

Verder worden in dit wetsvoorstel enkele wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek geïntroduceerd. De belangrijkste is de aanscherping van de aansprakelijkheid voor gebreken van de aannemer. Blok beoogt met deze wet stevige prikkels te geven aan de bouwkolom om de verantwoordelijkheid voor de eigen kwaliteit te nemen, en de positie van de opdrachtgever (de “bouwconsument”) te versterken.

In april dit jaar heeft de minister het wetsvoorstel ter behandeling aan de Tweede Kamer aangeboden. De behandeling van de wet in de Kamer zal naar verwachting voor het eind van het jaar zijn afgerond. In deze Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), wordt geregeld dat private partijen, de zogenaamde kwaliteitsborgers, de rol van de gemeente overnemen zowel de toetsing van het ontwerp als het toezicht tijdens de bouw. De kwaliteitsborger dient, bij oplevering van het bouwwerk, een verklaring aan de opdrachtgever/vergunninghouder te leveren, dat het bouwwerk naar zijn oordeel voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.

Het bestuur van VNconstructeurs heeft recent over de gevolgen van de Wkb voor constructeurs gesproken. De komende weken zullen we onze standpunten verder uitwerken en nagaan of en zo ja welke input namens de vereniging aan de Tweede Kamer moet worden geleverd. Vooralsnog is onze aandacht vooral gericht op de borging van de deskundigheid en de onafhankelijkheid van de kwaliteitsborgers die straks gaan toetsen en de gevolgen die de wet heeft voor de contractuele verhoudingen en aansprakelijkheid in de bouwketen, zowel richting opdrachtgevers, aannemers als deelconstructeurs.

Heeft u vragen of een mening over de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen? Stuur dan een email aan ln.sruetcurtsnocnvobfsctd@ruetcerid of plaats een bericht in onze LinkedIn-groep.

Binnenkort zullen wij op onze website meer informatie plaatsen. Geïnteresseerden kunnen nu terecht op www.instituutbouwkwaliteit.nl

Deel deze pagina

Scroll naar boven