Constructeur door de ogen van een … Aannemer – ontwikkelaar

door Frank Meijer – Pieters Bouwtechniek

In het complete bouwproces is de constructeur een belangrijke schakel, maar hoe bezien de andere partijen in de bouw de constructeur? In het derde interview uit deze serie “Constructeur door de ogen van…” spraken we met Fransje Sprunken, aannemer – ontwikkelaar. “Het is heerlijk om met een constructeur te sparren, zeker als ze goed mee kunnen denken en flexibel zijn .” Een kijkje op ons vak vanuit een andere invalshoek.

Na haar afstuderen in 1994 op de faculteit Bouwkunde in Delft is Fransje Sprunken eerst voor zich zelf begonnen als architect. Vervolgens is zij werkzaam geweest bij onder andere HBG Vastgoed (Rijswijk) en LSI project investment NV (Rotterdam), waarna Sprunken sinds 2010 hoofd Concepten bij VORM (Papendrecht) is geworden. Sprunken is vooral in het prille begin van projecten betrokken om het concept neer te zetten. Haar functie is om binnen het vastgoed- en ontwikkelbedrijf het gehele proces van initiatief tot en met het beleggen te organiseren.

VORM heeft een aantal ervaren constructeurs in huis. Omdat Sprunken een grote diversiteit aan projecten onder haar hoede heeft, selecteert zij per project welke constructeur het beste aansluit. Wanneer een bepaalde expertise niet in huis is, wordt een externe constructeur ingeschakeld. Behalve expertise speelt teamspirit een belangrijke rol. Juist omdat er conceptueel in goed overleg veel keuzes moeten worden gemaakt en het resultaat binnen korte tijd optimaal moet zijn om een project van de grond te krijgen.

Er wordt veel integraal overleg gepleegd in deze voorfasen waar snel geschakeld wordt. Vanuit haar werkervaring heeft zij een selectie van goede constructeurs weten samen te stellen, waarvan zij precies weet op wat voor soort project deze inzetbaar zijn. Waarbij het voor een aannemer mogelijk is een aanbieding te doen aan de hand van uitgebreide aanbestedingsdocumenten, werkt dit voor een constructeur anders. Aan de hand van een korte uitvraag maakt de constructeur een offerte waarin hij aangeeft de werkzaamheden binnen het beschikbare budget uit te kunnen voeren. Aanzienlijk korter hetgeen goede kennis en ervaring vraagt van de constructeur.

Sprunken maakt niet alleen gebruik van de constructeur om zijn sterkte- en stijfheidsberekeningen. Haar constructeurs zijn een technische aanvulling op de architect en dragen bij aan integrale oplossingen binnen het team. Ook de bijdrage in het realiseren van een duurzaam gebouw(concept) ziet zij als een taak voor de constructeur. VORM vraagt daarnaast ook regelmatig om deze diensten voor een contra-expertise. De toevoeging van een constructeur aan het ontwerpproces zit hem niet alleen in het op voorhand aangeven van de constructieve kaders of randvoorwaarden. Een constructeur draagt ook (ongevraagd) de mogelijke alternatieven aan. Hiermee kan je immers beter de koers binnen het concept vasthouden of bijstellen. Sprunken vindt het heerlijk om daarbij de sparren met de constructeur en kan gezien haar achtergrond en inzicht ook inhoudelijk kritisch blijven. Haar goal is om daarbij de ultieme oplossing te ontwerpen. De wensen van de gebruiker blijft daarbij het uitgangspunt, want daar werkt en bouwt VORM voor!

Bij het 1e concept zijn vaak de constructeurs intern betrokken. Het voordeel daarvan is dat de communicatielijnen kort zijn en het team helemaal is ingespeeld op elkaar. Het is een quickscan in hoeverre het zin heeft om er mee door te gaan. Als voorbeeld wordt de herontwikkeling van ‘Lage Zijde’ aan de Thorbeckeplein in Alphen aan den Rijn genoemd, een complex centrumplan waarvan VORM de ontwikkelaar is. Het 1e jaar is er hoofdzakelijk middels workshops gewerkt aan een massastudie en plattegronden, waarmee de technische en economische haalbaarheid is gecontroleerd. Na dit jaar zijn er externe adviseurs betrokken bij deze herontwikkeling, waarbij o.a. een architect en een constructeur voor de parkeerbak zijn ingeschakeld in aanvulling op het nieuwe constructieteam om het concept verder vorm te geven. In het ontwerpproces bij VORM wordt in de meeste gevallen de constructeur eerder betrokken dan de architect. De constructeur kan tijdens deze conceptuele fase een belangrijke bijdrage leveren in het tekenen en rekenen.

Is er iets dat u regelmatig mist bij constructeurs waar u mee werkt?
Mijn ervaring is dat gedurende de jaren de intensieve samenwerking met een constructeur steeds beter wordt. Het is mij opgevallen dat de communicatie met de constructeur vooral in de begin fase nogal stroef kan verlopen. Voor mij een van de belangrijkste redenen om waar mogelijk een beroep te doen op een constructeur waar eerder mee is samengewerkt. Wat mij betreft zou communicatie een serieus onderdeel moeten zijn tijdens de studie.
De karaktereigenschappen die zij zoekt in een constructeur zijn het vermogen om goed mee te kunnen denken en flexibel zijn in de mogelijke oplossingen. Een must in de conceptfase. Er moet gedacht worden in oplossingen en niet in obstakels.

Gelukkig is Sprunken heel tevreden met de betrokken constructeurs en ziet zij de ultieme samenwerking in de toekomst niet anders dan nu al het geval is. Constructeurs kunnen (bijna) altijd alles oplossen, maar zij plaatst daar nog wel een kanttekening bij. Blijf als constructeur altijd actief betrokken en draag mogelijke alternatieven aan. Slimmere en/of goedkopere oplossingen zijn altijd welkom.

Voor VNconstructeurs zijn er dus genoeg mogelijkheden om ook aan de slag te gaan voor VORM! Kwestie van inventief zijn, scherp blijven en goed communiceren.

Deel deze pagina

Scroll naar boven