Bijeenkomst stuurgroep Veiligheid

Begin juni is de stuurgroep Veiligheid bijeen om het vervolg van het programma Veiligheid te bespreken. Naar elkaar is commitment uitgesproken en betrokkenheid verzekerd om met elkaar de volgende fase in te gaan.

De volgende fase gaat over implementatie van het recent ontwikkelde gedachtengoed: regie op veiligheid, de versterkte rol van de coördinerend constructeur en het vergroten van het lerend vermogen van de bouwsector. Er zal de nodige aandacht zijn voor het goed regelen van de aansprakelijkheid en de verzekerbaarheid die samenhangt met deze nieuwe rollen. Vooral voor het toepassen in de praktijk en het blijven leren daarvan. Ook aangeven dat VNconstructeurs haar leden intensief op de hoogte zal houden.

Eind juni staat er een nieuwe vergadering van de stuurgroep in de planning om dit concreet vorm te geven.

Deel deze pagina

Meer weten over dit onderwerp?

Scroll naar boven