Vanuit de missie van de VNconstructeurs zijn 5 belangrijke thema’s met bijbehorende doelstellingen geformuleerd. Voor elk van deze thema’s is een aparte thema-pagina opgezet met bijbehorende dossiers en eventueel subdossiers.
Zo heeft u alle informatie over een specifiek thema-dossier overzichtelijk bij elkaar.

De 5 thema’s zijn:

VAKMANSCHAP

Vakmanschap is een kerncompetentie van een constructeur.

De toegevoegde waarde van de constructeur wordt voor een belangrijk deel bepaald door zijn vakmanschap. De basis voor het vakmanschap wordt gelegd in de opleiding. In de praktijk moet deze uitgebreid, verdiept en actueel gehouden worden.

ONDERNEMERSCHAP

Het versterken van het ondernemerschap van de constructeur

Een goed ondernemer kijkt vooruit, kijkt om zich heen, reageert op omstandigheden en levert met zijn medewerkers en organisatie een gepast product. Constructeurs ontwikkelen deze competities naast hun vakkennis.

BOUWPROCES

Op zoek naar uitdagingen die tot verbetering kunnen leiden van het bouwproces.

Binnen het complete bouwproces spelen diverse partijen een rol. Als constructeur zijn we daarin zeker een belangrijke schakel. Om dit proces soepeler en efficiënter te laten verlopen werken we continue aan verbetering.

CONTRUCTIEVE VEILIGHEID

Door het vergroten van de constructieve veiligheid, bevorderen we de rol en waarde van de constructeur.

VNconstructeurs heeft de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het thema constructieve veiligheid. We zetten ons in voor het vergroten van de constructieve veiligheid in Nederland, door het bevorderen van de rol en waarde van de constructeur in het bouwproces.

IMAGO

Zichtbaarheid geven aan de onmisbare schakel in het bouwproces.

Vaak zijn constructeurs de ‘onzichtbare ontwerpers van de bouw’ terwijl we juist een essentiële rol spelen in het complete bouwproces. Om het belang van die rol en de maatschappelijke relevantie van het vak construeren meer expliciet te maken, zal de waardering voor constructeurs en het vak toenemen.