Regelgeving & normen

VNconstructeurs zet zich actief in voor goede, werkbare wet- en regelgeving en normen. Bij constructieve veiligheid gaat het daarbij vooral om het Bouwbesluit /BBL en de daarin aangewezen normen (NEN en Eurocodes). Dat betreft niet alleen de techniek, maar ook de taken en verantwoordelijkheden van de constructeur en andere actoren in het bouwproces. Zo is mede op initiatief van VNconstructeurs de periodieke controle van risicovolle gebouwen door een gekwalificeerde constructeur opgenomen in het Bouwbesluit en hebben we input geleverd voor de Wet Kwaliteitsborging bij het bouwen.

Onze leden nemen namens VNconstructeurs deel aan relevante normcommissies, waarin de technische kaders worden uitgewerkt voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Zo zijn we onder andere vertegenwoordigd in de normcommissies voor beton, staal, steen en hout.

Regelmatig organiseren we voor onze leden bijeenkomsten waarin kennis over nieuwe en bestaande normen wordt gedeeld. Hierdoor zijn constructeurs tijdig op de hoogte van relevante wijzigingen en kunnen zij hun werkwijze indien nodig aanpassen.

Bekijk hieronder de laatste berichten over dit thema.

Deel deze pagina

Meer weten over dit onderwerp?

Mark Verbaten

Nieuws en evenementen over regelgeving & normen

Uitgebreid verslag van het webinar Apk voor publieke gebouwen (21 maart) met Rudi Roijakkers, een van de rapporteurs van de NTA en bestuurslid van VNconstructeurs. Dit moet je weten over de NTA 8790.

Op 21 maart organiseert VNconstructeurs een webinar over de apk voor publieke gebouwen met spreker Rudi Roijakkers, een van de auteurs van NTA 8790. Schrijf je in voor het event.

Start commentaarronde wijzigingsvoorstel van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Reageer tot en met 23 februari.

NTA 8790 publieke gebouwen gepubliceerd

Start commentaarronde op 10 delen van nieuwe generatie Eurocodes

Staalbouwdag grootste staalbouwevent van de benelux

Scroll naar boven