Tijdelijke noodmaatregel NOW-2 komt eraan

Minister Koolmees heeft maandag 22 juni de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-2) aan de Tweede Kamer aangeboden. U kunt de NOW-2 subsidie  naar verwachting aanvragen vanaf 6 juli tot en met 31 augustus 2020. De nieuwe maatregel kent enkele wijzigingen ten opzichte van de NOW-1.

Ook nu is er een subsidie op de loonkosten van maximaal 90% voor bedrijven die een omzetdaling hebben van ten minste 20%. Het subsidietijdvak is vier maanden: juni tot en met september 2020. Verder zijn er de volgende aanpassingen:

  • De loonsom voor de aanvraag wordt vastgesteld op basis van de loonsom in de maand maart 2020. Anders dan bij de NOW-1 wordt de definitieve subsidie niet aangepast als de loonsom in het subsidietijdvak (juni tot en met september) hoger blijkt te zijn dan de loonsom over maart.
  • De forfaitaire opslag voor de werkgeverslasten gaat van 30% naar 40%.
  • De omzetdaling wordt ook berekend over de periode van juni tot en met november 2020. Voor bedrijven die de NOW-1 hebben aangevraagd moet deze meetperiode aansluiten op de gekozen meetperiode van de NOW-1. De omzet in de meetperiode wordt afgezet tegen een derde van de omzet over 2019.
  • Bedrijven die een voorschot ontvangen van ten minste € 100.000 of een definitieve subsidie van ten minste € 125.000, mogen over 2020 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.
  • Bij ontslagaanvragen bij het UWV tijdens het subsidietijdvak wordt de subsidie gekort met driemaal de loonsom van betrokken werknemers over maart 2020.
  • Moet daarnaast in de periode van 30 mei tot en met 30 september 2020 ook de verplichte melding worden gedaan o.g.v. de Wet melding collectief ontslag (WMCO), dan wordt het totale subsidiebedrag ook nog eens gekort met 5%. Deze korting geldt niet als er een akkoord is met de vakbonden, of met OR of PVT, over het aantal ontslagen. Of, in geval van geen akkoord, als partijen gezamenlijk de Stichting van de Arbeid hebben verzocht te beoordelen of het voorgestelde aantal ontslagen noodzakelijk is.
  • De werkgever heeft een inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie.

Deel deze pagina

Scroll naar boven