Tweede Kamer stelt vervolgvragen aan Minister Ollongren over conclusies instorting Eindhoven

De commissie Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer heeft naar aanleiding van de hoorzitting van vorige week, de minister aanvullende vragen gesteld over de casus Eindhoven. De commissie vraagt de minister met name op grond van welke overwegingen zij besloten heeft bureau Hageman een second opinion te laten formuleren ten aanzien van de conclusies van de OVV over:

  •  De oorzaak van de instorting,
  • De adviezen ten aanzien van het stappenplan voor het onderzoek van bestaande gebouwen.

VNconstructeurs hoopt en verwacht dat de minister snel met een antwoord komt op deze vragen. Gebruikers en eigenaren van gebouwen mogen niet in onzekerheid zitten over de veiligheid van hun gebouw. Ook constructeurs en bouwbedrijven moeten weten waar zij aan toe zijn.

VNconstructeurs heeft eerder haar instemming uitgesproken met de conclusie van bureau Hageman dat geen aanpassingen aan het stappenplan noodzakelijk zijn omdat de door de OVV benoemde aandachtspunten al in het stappenplan zijn afgedekt en door constructeurs worden meegenomen in de beoordeling. Deze conclusie wordt breed gedragen door alle betrokken marktpartijen in de klankbordgroep.

Deel deze pagina

Scroll naar boven