VARCE 13 over ontwerp en detaillering nieuwbouw breedplaatvloeren gepubliceerd

In de VARCE rubriek in Cement worden vragen over de toepassing van Eurocode 2 beantwoord door de werkgroep onderhoud EC2 van NEN commissie TGB Betonconstructies. Recent is VARCE 13 verschenen, waarin nadere aanwijzingen worden gegeven over ontwerp en detaillering van nieuwbouw breedplaatvloeren.

In 2017 werd, kort na de gedeeltelijke instorting van de parkeergarage in Eindhoven VARCE 12 gepubliceerd.  Daarin werd ingegaan op de wijze waarop het detail ter plaatse van een langsnaad tussen twee breedplaten, als daar sprake is van een positief buigend moment, moet zijn ontworpen en gedetailleerd. Inmiddels is verder onderzoek uitgevoerd naar de krachtswerking en weerstand ter plaatse van een langsnaad. Zie hiervoor rekenregels breedplaatvloeren bestaande bouw.

In de nu verschenen VARCE 13 worden nu aanvullende aanwijzingen gegeven. De gegeven aanwijzingen vormen tevens een aanzet voor nieuw op te stellen ontwerpregels in de normen. VARCE 13 geeft dus niet de definitieve ontwerpregels voor nieuwbouw. Maar omdat de aanwijzingen van belang zijn voor de huidige ontwerppraktijk worden ze – vooruitlopend op de definitieve ontwerpregels – toch alvast in gedeeld. VNconstructeurs is blij met deze publicatie en adviseert constructeurs van deze meest actuele kennis gebruik te maken.

Aanvullend en deels afwijkend op het gestelde in VARCE 12 worden aanwijzingen over de volgende onderwerpen gegeven:

  • Afstand tussen de koppelwapening en de bovenzijde van de breedplaat
  • Afstand tussen staven van de koppelwapening en rechthoekige gewichtsbesparende elementen
  • Maximale afstand tussen staven van de koppelwapening
  • Overlappingslengte l0
  • Consequentie van 100% overlappen in verschillende lagen

Het volledige artikel op Cementonline vindt u hier.

Deel deze pagina

Scroll naar boven