Verslag ALV 2024

Op 21 maart was digitale ALV van VNconstructeurs. Op de agenda stonden uiteraard formele punten zoals het financieel jaarverslag 2023 (met een goed positief resultaat o.a. dankzij enkele succesvolle activiteiten), de begroting 2024 (sluitend, en goedgekeurd door de ALV) en de herbenoeming van aftredende bestuursleden Frank Kaalberg (Witteveen+Bos) en Johan Bolhuis (4People/ALSEEN). Ook werden de volgende thema’s besproken: zichtbaarheid en bekendheid onder constructeurs, kernactiviteiten van de vereniging, en het hoofdthema constructieve veiligheid. Het formele verslag komt beschikbaar voor de gevolmachtigde leden. Download onderaan deze pagina de presentatie van de ALV 2024.

Betere zichtbaarheid

De vereniging zet de trend van betere zichtbaarheid en bekendheid onder de constructeurs voort. Zo waren er in 2023 ruim 140 personen aanwezig op de Dag van de Constructeur, is het bereik van de LinkedIn-pagina van VNconstructeurs verdubbeld tot ruim 600 volgers. Ook is begin 2024 de nieuwe website gelanceerd met o.a. een verbeterde webshop en een aan de actualiteit aangepaste opzet van de themapagina’s.

Kernactiviteiten van de vereniging

Kennisoverdracht en netwerk blijven kernactiviteiten van de vereniging. Het is goed om te zien dan ook dat er weer de nodige evenementen waren, waaronder de succesvolle webinarserie over duurzaam ontwerpen. Niet alleen duurzaamheid, maar ook digitalisering is een actueel thema. De bijeenkomst Digi’s en Dino’s is in voorbereiding en zal later dit jaar op de agenda staan.

Hart van de vereniging

Het fundament van de verenging zijn de commissies, werkgroepen en individuele leden. In 2023 heeft het bestuur gewerkt aan een heroriëntatie over samenstelling, rol en doelen van de commissies met als insteek het aantal actieve leden verder te vergroten en intensiever te betrekken. In 2024 licht de focus vooral op het versterken van de communicatie over activiteiten en resultaten. De recent opgerichte commissie Duurzaamheid gaf aan in oktober haar eerste kennissessie te gaan organiseren.

Constructieve Veiligheid
Constructieve veiligheid blijft steevast een hoofdthema. Voorzitter Jack Smeets lichtte de voortgang van programma Veiligheid in de Bouw toe. Na een jaar waarin de stuurgroep zich heroriënteerde op een vervolgaanpak, zal 2024 in het teken staan van samen doorpakken. VNconstructeurs en NLingenieurs werken samen het spoor constructieve veiligheid uit. Lees de laatste stand van zaken over het thema.

Deel deze pagina

Meer weten over dit onderwerp?

Scroll naar boven