Verslag ALV

Op 14 juni, voorafgaand aan de Constructeursdag, vond de Algemene Ledenvergadering van VNconstructeurs plaats. Onze voorzitter, Paul Rijpstra, blikte kort terug op een succesvol verenigingsjaar. De zichtbaarheid van de vereniging voor de leden en de stakeholders is verder toegenomen, waarmee de vorig jaar ingezette trend wordt voortgezet. Er zijn meer themabijeenkomsten georganiseerd over actuele technische en niet-technische onderwerpen, zoals: parametrisch ontwerpen, fysisch niet-lineair rekenen en een Constructeurscafé waarin constructeurs in gesprek zijn gegaan met drie opdrachtgevers.

Er zijn enkele diensten voor leden toegevoegd; bijvoorbeeld informatie en ondersteuning op het gebied van de nieuwe privacywetgeving. Tenslotte is de bijdrage van de vereniging aan onder andere het breedplaatdossier niet onopgemerkt gebleven en hebben we met ruim 10 leden deelgenomen aan de Dag van de Bouw, waarmee het vak van constructeur onder de aandacht komt bij het grote publiek.

Uiteraard werd stilgestaan bij de financiële resultaten en bij de plannen en vooruitzichten. De vergadering ging akkoord met het jaarlijks indexeren van de contributie, ingaande het boekjaar 2019.

Op het bestuurlijk front zijn een tweetal besluiten genomen: Paul Rijpstra (Pieters Bouwtechniek) werd door de vergadering herbenoemd als voorzitter, en de heer Erwin van Toor (Adams Bouwadvies) werd benoemd tot lid van het bestuur. Hij neemt de plaats in van Bas van Ooijen (Bartels) die statutair aftredend was en niet beschikbaar voor herbenoeming.

Tenslotte memoreerde de voorzitter het lanceren van de nieuwe website van VNconstructeurs en kregen de aanwezigen daarvan een voorproefje te zien. Zowel voor leden als voor niet-leden biedt de nieuwe site meer nieuws en meer functionaliteit.
De volledige presentatie van de ALV is exclusief voor leden beschikbaar.  Het concept verslag van deze vergadering wordt later exclusief voor leden beschikbaar gemaakt.

Na inloggen kunnen leden de volledige presentatie van de ALV downloaden vanaf hun eigen profielpagina (inloggen via deze link of via de grijze menubalk bovenin de website. Profielpagina alleen na inloggen te bereiken via ‘uw profiel’ in zelfde grijze balk).

Deel deze pagina

Scroll naar boven