VNconstructeurs reageert op OVV-rapport AZ-stadion

VNconstructeurs, Bouwend Nederland, Koninklijke NLingenieurs, Governance Code Veiligheid Bouw, Het Opdrachtgeversforum in de bouw (OGF) werken samen in het programma Veiligheid in de bouw. De gezamenlijke partijen hebben op 18 november gereageerd op de aanbevelingen in het OVV-rapport ‘Verborgen gebreken? – Lessen uit de instorting van het dak van het AZ-Stadion’.

Dat rapport werd 25 november 2020 gepubliceerd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en zij vroeg de vijf partijen om binnen een jaar te reageren. “Met deze brief informeren wij u over de ingezette acties en voorgenomen vervolgstappen”, schrijven zij in de brief aan demissionaire ministers Ollongren (BZK) en Grapperhaus (Justitie en veiligheid), en aan de OVV.

Download hier de gehele brief 

Actieplan
VNconstructeurs en de vier samenwerkingspartners hebben in 2019 een gezamenlijk actieplan opgesteld dat structureel de veiligheid van de bouwsector moet vergroten. Met dit actieplan reageren zij op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad over de gedeeltelijke instorting van het parkeergebouw bij Eindhoven Airport. Doel van dit actieplan is uiteindelijk: geen ongevallen met ernstige gevolgen en geen onveilige bouwwerken meer. De recente gebeurtenis in het Goffertstadion benadrukt voor de vijf partijen het belang van het actieplan.

Zij schrijven dan ook in de brief van 18 november:

“In het bestaande actieplan geven wij gezamenlijk aan drie punten prioriteit voor het structureel versterken van en de aandacht voor veiligheid in de ontwerp-, bouw-, en technieksector (OBT):

  1. Regie op veiligheid in het bouwproces.
  2. Borgen van de constructieve veiligheid.
  3. Het verinnerlijken van het lerend vermogen.

De aanpak, zoals […] hier beschreven, breiden wij dan ook graag uit met drie maatregelen”. Verderop in de brief: “De kwaliteitscontrole tijdens de ontwerp- en realisatiefase van het bouwwerk voor wat betreft constructieve veiligheid maakt al onderdeel uit van de voorgenomen aanpak. In het kader van het actieplan zullen wij waar mogelijk in deze aanpak meer aandacht geven aan de beheerfase en de rol van de eigenaar in deze aanpak.”

De genoemde maatregelen betreffen de kwaliteitscontrole in de beheerfase, extra aandacht voor constructieve risico’s en onderhoud in en actieve overdracht van het bouwdossier dat bij oplevering aan de eigenaar wordt verstrekt en het uitwerken van een voorstel voor een sectorbreed registratiesysteem voor incidenten.

Richtlijn periodieke beoordeling
In het rapport ‘Verborgen gebreken? – Lessen uit de instorting van het dak van het AZ-stadion’ komt de Onderzoeksraad ook met een aanbeveling aan de minister van BZK om te komen tot een richtlijn voor periodieke beoordeling van de constructie van gebouwen. Verder stelt de Raad dat expliciete aandacht nodig is voor de constructieve veiligheid in de beheerfase van bouwwerken.

Inmiddels heeft de minister besloten deze aanbeveling over te nemen. De periodieke beoordeling zal in gang worden gezet met een wijziging van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) en met het maken van een nieuwe Nederlands Technische Afspraak (NTA) voor de wijze waarop deze moet worden uitgevoerd. “Wij steunen deze ontwikkeling actief oor deelname aan de werkgroep hiervoor”, schrijven de vijf partijen in hun brief. De aanbeveling past ook  in de al langer bestaande visie van VNconstructeurs voor een APK voor risicovolle gebouwen.

Lees de hele brief
Lees in de volledige brief het volledige antwoord van VNconstructeurs, Bouwend Nederland, Koninklijke NLingenieurs, Governance Code Veiligheid Bouw en Het Opdrachtgeversforum in de bouw (OGF)

Download hier de gehele brief 

Deel deze pagina

Scroll naar boven