Voor de klas ermee

door Maurice Hermens

Het door VNconstructeurs ontwikkelde lespakket waarmee ervaren constructeurs eenvoudig, leerzaam en inspirerend gastcolleges kunnen geven op middelbare scholen om de nieuwe generatie kennis te laten maken met ons prachtige vak, bleek ook perfect te gebruiken bij leerlingen op een basisschool.

Maurice Hermens, voorzitter van de Cie Vakmanschap werd gevraagd een uitgebreid gastcollege te geven op de IMC weekendschool in het kader van het vak Techniek. Slim bracht hij ook het lespakket mee, om naast de algemene presentaties over ‘Wat is techniek? Wat doet een Constructeur’ en zijn lezing over de Markthal in Rotterdam, de 10- en 11-jarige leerlingen van de basisschool ook zelf een brug te laten bouwen. Het bleek een schot in de roos.

Het lespakket Constructeur voor de Klas is door VNconstructeurs in samenwerking met ir Jelle Pama, hogeschooldocent en ing. Andries Kuipers, docent techniek ontwikkeld, om leerlingen aan HAVO en VWO op een leuke, constructieve manier kennis te laten maken en ook te interesseren voor ons geweldige vak. De bedoeling is dat ervaren constructeurs uit de praktijk met behulp dit lespakket incidenteel of regelmatig gastcolleges geven op Middelbare scholen in hun eigen omgeving. Inmiddels zijn er al diverse constructeurs die met dit lespakket daadwerkelijk de nieuwe generatie enthousiast maken. Nu blijkt het lespakket ook uitstekend inzetbaar bij een nog iets jongere doelgroep; de basisschoolleerling!

De IMC weekendschool in Rotterdam-Zuid is een speciale school voor gemotiveerde jongeren van 10 tot en met 14 jaar uit sociaal-economische achterstandswijken. Ze kunnen daar kennismaken met interessante vakgebieden uit de wereld van cultuur en wetenschap. Het helpt hen tevens een keuze te maken voor de Middelbare schoolopleiding.

In het kader van het vak techniek werd Maurice Hermens gevraagd een dag als gastdocent op te treden. Na een algemene start waarin ‘Meester Maurice’ aangaf wat techniek is (van ruimtevaart tot operatiekamer, van auto tot Golden Gate Bridge) ging hij nader in op het vak van constructeur; het skelet van een gebouw en ook de drager van een project.
De leerlingen bleken heerlijk nieuwsgierig en vooral ook leergierig en stelden regelmatig slimme en beschouwelijke vragen zoals het jongetje dat wilde weten “Hoe we kunnen zorgen dat een bijzondere brug als de Golden Gate Bridge in San Francisco, waar veel aardbevingen voorkomen, bestand kan zijn tegen aardbevingen.” Maar ook persoonlijk werd Meester Maurice de hemd van zijn lijf gevraagd; “Hoeveel kinderen heeft u en wat zijn uw hobby’s?” en toch weer gerelateerd aan het vak, “Wat is het salaris van een constructeur?”

Na de theorie werd het tijd om zelf te gaan bouwen met behulp van het lespakket Constructeur voor de Klas. In plaats van een uitkraging te ontwerpen en bouwen, liet Maurice hen een brug bouwen tussen 2 tafels in waarbij de rekenopgaven buiten beschouwing werden gelaten. De leerlingen vonden het bruggenbouwen geweldig en waren aanstekelijk enthousiast.
Na de pauze vertelde Maurice over zijn betrokkenheid bij de Markthal in ‘hun’ stad Rotterdam en keken ze gezamenlijk naar een filmpje over de bouw van de Markthal waarrna ook weer ruimte was voor vragen.
Het gastcollege was een groot succes zowel voor de leerlingen als ook voor de ervaren constructeur.
“Juist omdat er nog weinig voorkennis is bij deze doelgroep, moet je echt tot de essentie doordringen. Dat samen met dat super enthousiaste, maakte dat dit de leukste doelgroep was om ons vak aan te presenteren sinds tijden!”

Wilt u ook de nieuwe generatie enthousiast maken voor ons prachtige vak? Geef eens een gastcollege met gebruik van het (gratis) lespakket en meld u dan hieraan!

Deel deze pagina

Scroll naar boven