Voorlichtingsbijeenkomsten Kennisportaal Constructieve Veiligheid

In het nieuwe jaar worden een viertal voorlichtingsbijeenkomsten op verschillende locaties georganiseerd om het Kennisportaal Constructieve Veiligheid onder de aandacht te brengen en nader toe te lichten.

Constructieve Veiligheid blijft voortdurend onze aandacht vragen. Recente voorvallen hebben opnieuw laten zien dat we stappen moeten zetten! Het Kennisportaal Constructieve Veiligheid (KPCV) levert daarvoor de bouwstenen aan. Recent is de website nog weer uitgebreid met onderwerpen zoals bestaande bouw, risicomanagement en risicodossier, fasedocumenten, enz.

En we staan niet stil, er zijn opnieuw taakgroepen geformeerd voor nieuwe aspecten zoals: ‘Hoe om te gaan met innovaties?’, Hoe kunnen we de interactie tussen onderbouw (fundering) en bovenbouw borgen?’, ‘Hoe gaan we om met circulair bouwen, tijdelijke constructies enz.?’

Net als vorig jaar organiseert het Kennisportaal lokale bijeenkomsten om te laten zien hoe KPCV in de praktijk gebruikt kan worden. Deelname is gratis, u bent van harte welkom!

De gratis voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd op:

  • 16 januari 2020 bij het Rijksvastgoedbedrijf te Den Haag
  • 21 januari 2020 bij Royal Haskoning DHV te Eindhoven
  • 6 februari 2020 bij Arcadis te Assen
  • 11 februari 2020 bij Royal HaskoningDHV te Amersfoort

Het programma:

13.00 uur        Ontvangst
13.30 uur        Welkom door het gastbedrijf
13. 45 uur       Toelichting KPCV en het programma / Dick Stoelhorst, voorzitter werkgroep KPCV
14.00 uur        Ontwikkeling KPCV / Dik Spekkink, contentmanager KPCV
14.30 uur        Koffie, thee
15.00 uur        Werking KPCV: Case B&U sector / Twee sprekers laten in een rollenspel zien hoe KPCV kan helpen
15.45 uur        Werking KPCV: Case Infra sector / Twee sprekers laten in een rollenspel zien hoe KPCV gebruikt kan worden
16.30 uur        Vragen ronde
17.00 uur        Netwerken met hapje en drankje
17.30 uur        Einde bijeenkomst

Voor meer informatie en aanmelding voor de gratis voorlichtingsbijeenkomsten, klik hier.

Deel deze pagina

Scroll naar boven