Vrijblijvendheid moet eraf! Leef gewoon de codes en regels na.

Deze uitspraak van Koene Talsma van de Governance Code Veiligheid in de Bouw, tijdens de werkconferentie van VNconstructeurs, Koninklijke NLingenieurs en Bouwend Nederland, vatte het gevoel samen van een groot deel van de 80 deelnemers uit de gehele bouwkolom. Doel van de conferentie is het opnieuw in gang zetten van een constructieve dialoog in en met de gehele sector om de structurele verbetering te bereiken die noodzakelijk is. De veiligheid van onze gebouwde omgeving mag op geen enkele manier ter discussie staan.

Deze conferentie kwam niet uit de lucht vallen. Ook in 2017 organiseerden we met Bouwend Nederland een symposium over veiligheid bij complexe bouwprojecten. Toen was de aanleiding het brugincident in Alphen aan den Rijn; en 2 maanden voorafgaand aan het symposium stortte de garage in Eindhoven in. De conclusie was en is dat ondanks de forse inspanningen van de afgelopen jaren, het aantal grote incidenten niet lijkt af te nemen. Een volgende stap is noodzakelijk. Cruciale vraag: wat is er dan echt nodig om een doorbraak te bereiken?

Tijdens de werkconferentie is in drie groepen geïnventariseerd welke knelpunten en oplossingen de deelnemers zien op de volgende thema’s:

  • Kwaliteitsborging, toetsing en toezicht
  • Regie, verantwoordelijkheden en taken
  • Onderzoek en standaardisatie

Deze thema’s keren ook terug in de rapportage van de OVV over de instorting in Eindhoven. VNconstructeurs is één van de vier partijen die een aanbeveling van de OVV heeft gekregen, namelijk:
Communiceer actief over de lessen uit dit onderzoek en over hoe constructeurs als professionals geacht worden te handelen in het voorkómen van een instorting als deze en verken de mogelijkheden tot het opstellen van een gedragscode.

Binnen een jaar moeten wij naar de OVV onze reactie op deze aanbeveling kenbaar maken. Het spreekt dan ook vanzelf dat er in het programma van VNconstructeurs in 2019 veel aandacht voor dit onderwerp is. Bestuur en commissies zullen een en ander nader uitwerken.
Wil je een bijdrage leveren? Meld je dan bij Bob Gieskens, via ln.sruetcurtsnocnvobfsctd@taairaterces

Naast aandacht voor “onze eigen’ aanbeveling, zal VNconstructeurs ook in overleg treden met de andere drie partijen die een aanbeveling hebben ontvangen, namelijk Bouwend Nederland, het Opdrachtgeversforum en de Governance Code Veiligheid in de Bouw. De aanbevelingen aan deze drie partijen raken namelijk nadrukkelijk de rol van de constructeur in het bouwproces.

Deel deze pagina

Scroll naar boven