Weer instorting parkeergarage

Op dinsdag 18 september zijn we wederom opgeschrikt door een instortend bouwwerk; een deel van de parkeergarage van supermarkt Deka in Wormerveer viel rond het middaguur naar beneden. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen, maar deze calamiteit toont eens te meer dat aandacht voor constructieve veiligheid gedurende het gehele bouwproces inclusief de gebruiksfase, zeer belangrijk is en blijft.

Op een druk winkelmoment, stortte een deel van de tweede verdieping van de bestaande parkeergarage, ter hoogte van de in- en uitrit, bovenop de eerste etage. Het ging hierbij om een deel van de vloer van ongeveer 30 x 12 meter.
De gemeente benadrukt dat er geen breedplaatvloeren zijn toegepast, zoals bij de instorting in Eindhoven en dat grondig onderzoek, waarbij ook de eigenaar van de garage betrokken wordt, moet uitwijzen wat de oorzaak geweest is en welke maatregelen nodig zijn om herhaling te voorkomen.

Op dit moment wijzen de eerste bevindingen op het bezwijken van een stalen ligger onder de betonvloer, maar voor definitieve conclusies wachten we de resultaten van het onderzoek af. Ervaring leert dat bouwwerken nagenoeg nooit instorten als gevolg van een ‘enkele’ fout, maar veelal door een combinatie van factoren. Specifieke lessen zijn dus op dit moment nog niet te trekken.

Wat we wel zeker weten is dat we, ongeacht de uitkomsten van het nadere onderzoek, de ontwerp- en uitvoeringsverantwoordelijkheden bij bouwprojecten heel duidelijk, helder en vooral eenduidig moeten neerleggen bij de betrokken partijen. En er moet sprake zijn van degelijke, onafhankelijke toetsing om de kwaliteit van bouwwerken te waarborgen en niet alleen tijdens de ontwerp- en bouwfase, maar ook na oplevering in de gebruiksfase.
We pleitten als vereniging voor Constructeurs al sinds 2011 voor een periodieke keuring voor bestaande gebouwen, nu moet een dergelijke APK voor bouwwerken er echt maar eens van komen!

Het aangekondigde grondige onderzoek naar de oorzaak van deze calamiteit aangevuld met conclusies bij eerdere calamiteiten kan in ieder geval als basis dienen voor verbeteringen c.q. aanpassingen in het ontwerp- en/of bouwproces om zulke calamiteiten in de toekomst te voorkomen.
Aandacht voor constructieve veiligheid in het gehele bouwproces, dus ook in de gebruiksfase is met deze instorting weer meer dan evident gebleken.

Deel deze pagina

Scroll naar boven