Wet Kwaliteitsborging: draag bij!

In mei 2019 is de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen door de Eerste Kamer aangenomen en tot juli van dit jaar zal de haalbaarheid van invoering getoetst worden.

De wet regelt twee belangrijke zaken:

  • Introductie van een nieuw stelsel van kwaliteitsborging. Een externe kwaliteitsborger neemt in belangrijke mate de taak van het gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht over. Bij oplevering dient door middel van een aan de gemeente te overleggen dossier te worden aangetoond dat het gerealiseerde bouwwerk aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit voldoet;
  • De versterking van de aansprakelijkheid van de aannemer jegens zijn opdrachtgever.

De Minister van BZK zal uiterlijk op 1 juli a.s. beslissen of de geplande invoering voor gevolgklasse I per 1 januari 2021 doorgaat. Dat kan als aan alle randvoorwaarden voldaan is; er moeten onder andere voldoende kwaliteitsborgers zijn en de resultaten van de proefprojecten moeten voldoende vertrouwen geven dat de partijen er klaar voor zijn. Invoering voor gevolgklasse II en III wordt op z’n vroegst in 2024 verwacht.

Ook voor constructeurs heeft de invoering van de Wkb gevolgen. Deze worden de komende tijd nader in beeld gebracht. Het is van belang dat ook constructeurs alvast ervaring opdoen in proefprojecten.

Nadere informatie over de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen, de proefprojecten e.d. is te vinden op de site van het Instituut voor Bouwkwaliteit.

Oproepen:

  • Bent u gevraagd deel te nemen aan een proefproject?
    We raden u aan dit vooral te doen, het levert ervaring op zodat u bij ingang van de wet niet voor verrassingen komt te staan.
  • Wilt u graag deelnemen aan een proefproject? Meld dit via de mail aan ln.sruetcurtsnocnvobfsctd@taairaterces
  • Heeft u nog vragen en/of opmerkingen omtrent de wet kwaliteitsborging? Neem dan contact met ons op via ln.sruetcurtsnocnvobfsctd@taairaterces

Deel deze pagina

Scroll naar boven