Wet kwaliteitsborging terug op politieke agenda

Bijna anderhalf jaar na het aanhouden van de stemming in de Eerste Kamer staat op 6 december aanstaande dan toch weer de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op de politieke agenda. De directe aanleiding voor dit debat is het rapport van de OVV over de instorting van de parkeergarage in Eindhoven.

De minister heeft de Kamer een brief ( brief-minister-29-10.pdf) gestuurd waarin zij onder andere de Wet Kwaliteitsborging benoemt, naast het onderzoek naar de veiligheid van breedplaatvloeren en de omgevingsveiligheid bij bouwplaatsen (naar aanleiding van het hijsincident op de Rijstraat in Den Haag).

Wat betreft de Wet Kwaliteitsborging: enkele Kamerleden hebben namelijk naar aanleiding van de onrust die over het wetsvoorstel ontstond, voor de zomervakantie een debat aangevraagd. Het proces rond de wet heeft in die tijd niet stilgelegen.

De verduidelijking van de toekomstige rol en taken van het bevoegd gezag onder het nieuwe stelsel is onderwerp van gesprek geweest tussen de minister, de VNG, Vereniging BWT Nederland, BrandweerNL en vertegenwoordiging van de G4 en G40. Dit heeft geleid tot een concept bestuursakkoord waarin deze rol voor het bevoegd gezag anders, en vooral beter uitvoerbaar wordt ten opzichte van hetgeen de minister in haar brief van eind juni aan de Eerste Kamer meldde. Over de gevolgen van dit bestuursakkoord en de wet zelf voor de werkwijze van de constructeur zullen wij u blijven informeren.

U kunt dit debat live volgen vanaf 15:10 uur via de website van de Tweede Kamer.

Deel deze pagina

Scroll naar boven