Wet Kwaliteitsborging voor bouwen aangenomen door Eerste Kamer

De wet regelt dat dat de rol van Bouw- en Woningtoezicht verandert. Toetsing van ontwerpen aan het Bouwbesluit en het toezicht daarop tijdens de bouw worden de taak van de zogenaamde kwaliteitsborger, een nieuwe wettelijk verankerde functionaris.

De nieuwe wet wordt in 2021 ingevoerd voor eenvoudige, nu nog vergunnningsplichtige bouwwerken in gevolgklasse I. De minister heeft in een Bestuursakkoord met gemeenten afspraken gemaakt om tot die beoogde ingangsdatum pilots te doen om te beoordelen of het stelsel werkt en of de kosten niet teveel stijgen. De minister kan naar aanleiding van deze pilots alsnog besluiten de wet (of delen van de wet), niet in te voeren.

Of de wet ook gaat gelden voor complexere bouwprojecten wordt in een later stadium besloten.

Naast deze stelselwijzing regelt de wet ook een vergrote aansprakelijkheid van de aannemer jegens de opdrachtgever. Deze  gewijzigde aansprakelijkheid geldt wel voor alle bouwprojecten in alle gevolgklassen vanaf de ingangsdatum in 2021.

De Wet Kwaliteitsborging zal ook gevolgen hebben voor de rol van de constructeur, bijvoorbeeld bij het opstellen van stukken voor de bouwvergunning. VNconstructeurs zal haar leden actief voorlichten en ondersteunen bij de invoering van de Wkb

Deel deze pagina

Scroll naar boven