Wet Kwaliteitsborging voor bouwen aangenomen door Eerste Kamer

Nieuws

| 14-05-2019

door redactie VNconstructeurs

De wet regelt dat dat de rol van Bouw- en Woningtoezicht verandert. Toetsing van ontwerpen aan het Bouwbesluit en het toezicht daarop tijdens de bouw worden de taak van de zogenaamde kwaliteitsborger, een nieuwe wettelijk verankerde functionaris.

De nieuwe wet wordt in 2021 ingevoerd voor eenvoudige, nu nog vergunnningsplichtige bouwwerken in gevolgklasse I. De minister heeft in een Bestuursakkoord met gemeenten afspraken gemaakt om tot die beoogde ingangsdatum pilots te doen om te beoordelen of het stelsel werkt en of de kosten niet teveel stijgen. De minister kan naar aanleiding van deze pilots alsnog besluiten de wet (of delen van de wet), niet in te voeren.

Of de wet ook gaat gelden voor complexere bouwprojecten wordt in een later stadium besloten.

Naast deze stelselwijzing regelt de wet ook een vergrote aansprakelijkheid van de aannemer jegens de opdrachtgever. Deze  gewijzigde aansprakelijkheid geldt wel voor alle bouwprojecten in alle gevolgklassen vanaf de ingangsdatum in 2021.

De Wet Kwaliteitsborging zal ook gevolgen hebben voor de rol van de constructeur, bijvoorbeeld bij het opstellen van stukken voor de bouwvergunning. VNconstructeurs zal haar leden actief voorlichten en ondersteunen bij de invoering van de Wkb

AGENDA

do 06 april 2023

Workshop Studio Computational 6 april

locatie: ABT, Delft

Van 16:30 tot 20:00

Lees meer en schrijf direct in >

Lees meer...

do 13 april 2023

Cursus Borgen Constructieve Veiligheid in de Praktijk

3 webinars en 1 live-bijeenkomst centraal in Nederland

Van 09:00 tot 11:30

Lees meer en schrijf direct in >

Lees meer...

ma 22 mei 2023

Professionele Tegenspraak 22 mei 2023

BAM, Bunnik

Van 13:00 tot 17:00

Lees meer en schrijf direct in >

Lees meer...

OVERIG NIEUWS

  • Reset