Ondernemerschap


Vanuit de missie van de VNconstructeurs zijn 4 belangrijke thema's bepaald. Ondernemerschap is een van deze thema's.
Voor de uitvoering van dit thema is een aparte commissie in het leven geroepen, bestaande uit experts uit de branche met extra affiniteit op het gebied van ondernemerschap. 

COMMISSIE ONDERNEMERSCHAP: 
De commissie “ondernemerschap” heeft als doelstelling: 

Het versterken van het ondernemerschap van de constructeur.

Het ondernemerschap van constructeurs is een competentie die constructeurs naast hun vakkennis ontwikkelen. Een goed ondernemer kijkt vooruit, kijkt om zich heen, reageert op omstandigheden en levert met zijn medewerkers en organisatie een gepast product. Met elke stap die een constructeur, een klein of groot adviesbureau, of zelfs een constructeur bij (semi-)overheid maakt in zijn commerciële ontwikkeling, maakt de hele beroepsgroep sterker en vergroot de waarde van de constructeur in elk bouwproces!

VNconstructeurs wil hen daarbij helpen. Enerzijds door de commerciële kant van het ondernemerschap (marketing, communicatie en sales) te belichten maar ook aandacht te besteden aan aspecten van strategie en beleid in management en bedrijfsvoering. Daarnaast wil VNconstructeurs een netwerk zijn voor ondernemers, zodat die elkaar kunnen vinden, bevragen en elkaar kunnen steunen met organisatorische en bedrijfsmatige kennis.  
De commissie Ondernemerschap zal onder andere bijeenkomsten zoals het Constructeurs-Café organiseren met als doel constructeurs en bureaus te inspireren tot meer commercieel en business succes. Daarbij valt van elkaar te leren en ook van ondernemers uit andere vakgebieden.

De taken van deze commissie zijn:
  • Commerciële kant van het vak belichten
  • Aandacht voor strategie en beleid in management en bedrijfsvoering
  • Netwerkactiviteiten organiseren van en voor leden

Organisatie commissie:
In eerste instantie zal het raamwerk van de werkzaamheden door een vijftal commissieleden worden opgezet, waarbij ieder lid van de commissie zijn eigen onderwerp zal uitkiezen. Met een paar enthousiaste mensen uit ons vakgebied, wordt een plan gemaakt hoe de opzet van het aandachtspunt moet worden ingevuld. Daarna kunnen voor de uitwerking professionals worden ingehuurd om de uitwerking van het betreffende aandachtspunt te verzorgen.

Invulling van de commissie: 
Jos Hoonhout (vz) (ondernemerschap@vnconstructeurs.nl)
Bas Vervest (bas@vervest.nl)
Wim van Opzeeland (info@opzeeland.com)
Erwin van Toor (evt@adamsbouwadvies.nl)
Jan Willem Fokkema (janwillem@matrix-software.nl)
Youness Lyousoufi (ylyousoufi@pieters.net)

De commissie wil graag uitbreiden met commissieleden uit het westen; regio Amsterdam/Rotterdam.
Geïnteresseerd? Mail naar secretariaat@vnconstructeurs.nl.