Alles over breedplaatvloeren

Het onderzoek naar de risico’s van gebouwen met breedplaatvloeren, naar aanleiding van de instorting van de parkeergarage in Eindhoven, is in volle gang, Veel leden van VNconstructeurs, maar ook constructeurs van aannemers, gemeenten en fabrikanten, zijn hiermee bezig. VNconstructeurs heeft op haar website een dossier breedplaatvloeren aangemaakt waarin op overzichtelijke wijze alle voor constructeurs relevante informatie toegankelijk is. In dit artikel lichten we alvast een aantal actuele punten toe.

Ervaringen leden VNconstructeurs input voor toelichting op stappenplan Onderzoek bestaande gebouwen
Op 9 oktober publiceerde het ministerie van BZK het door bureau Hageman opgestelde stappenplan voor onderzoek naar de risico’s van bouwwerken met breedplaatvloeren. VNconstructeurs is gevraagd input te leveren voor dit stappenplan. Vanuit de commissie Vakmanschap is die inbreng geleverd door Maurice Hermens en Mark Verbaten. Eén van de toevoegingen vanuit VNconstructeurs is de risico-analyse die in stap 6 moet worden uitgevoerd. Klik hier voor alle info over de informatie van het ministerie en het informatiedocument.

Op dit moment voeren vele constructeurs het stappenplan uit. Dat levert de nodige vragen op over de juiste toepassing van het stroomschema. Inmiddels werkt bureau Hageman in opdracht van het ministerie dan ook aan een nadere toelichting op het stappenplan. Ook voor die toelichting, die de komende tijd steeds zal worden aangevuld, kunnen de ervaringen van constructeurs een waardevolle inbreng zijn.

VNconstructeurs initieert coördinerend platform Breedplaatvloeren
Naast de vragen over de toepassing van het stroomschema, leidt ook de uitwerking van de eerste herstelmaatregelen tot discussie. Wat werkt in welke omstandigheden?

De constructeurs en hun klanten hebben behoefte aan een plek waar ze hun vragen kwijt kunnen en waar voorgestelde oplossingen worden getoetst en gevalideerd. Om snel tot een eenduidige, efficiënte en algemeen geaccepteerde aanpak te komen in de behandeling en oplossing van de breedplaatproblematiek, richt VNconstructeurs een coördinerend platform in. Doel is dat constructeurs (leden en niet-leden) snel en efficiënt kunnen bijdragen aan de oplossing en de economische en maatschappelijke impact van deze problematiek zo veel mogelijk beperkt wordt. Lees hier meer over dit platform.

Veel belangstelling voor Ronde Tafelgesprekken breedplaatvloeren
Ruim 60 mensen waren aanwezig bij de drie Ronde Tafel Gesprekken die VNconstructeurs eind oktober organiseerde in Zwolle, Veldhoven en Rotterdam. Tijdens de bijeenkomsten werden de technische aspecten van de parkeergarage Eindhoven uitgebreid toegelicht door onze leden Rudi Roijakkers en Johan Galjaard (beide ABT) en Simon Wijte (Bureau Hageman). Dit was zeer verhelderend voor de aanwezigen en leidde tot geanimeerde gesprekken.

Andre Ubink van onze partner Ubink-Rijs Advocaten behandelde de vraag hoe constructeurs om kunnen gaan met het verzoek van het ministerie van BZK om informatie over projecten met mogelijk risicovolle vloeren te delen. Hij ging onder andere in op de eventuele aansprakelijkheidsvragen die daarmee samenhangen en op de vraag of het doorlopen van het stappenplan kan worden gezien als een betaalde opdracht. In de discussie werd verder ingegaan op de vervolgacties die VNconstructeurs wil inzetten ter ondersteuning van de leden.

Deel deze pagina

Scroll naar boven